U GAAT NU MEDICIJNEN GEBRUIKEN DIE DE ANGST ONDERDRUKKEN. HET IS BELANGRIJK DEZE “BIJSLUITER” VOORAF GOED DOOR TE LEZEN.

WERKZAME STOF:
Per tablet: benzodiazepine resp 0.25/0.50mg.

INDICATIE:
Het vermijden van stress bijv. ten gevolge van vuurwerk (met name geluid).

DOSERING: ZIE TABEL!
Kat: Maximaal 3 doses per dag (tussenpozen minimaal 4 uur).

MOMENT VAN TOEDIENEN:
U begint met toedienen van de pillen 2 dagen voor oud en nieuw (29 december).
U start met 2 doses bijv. om 08.00 uur en 20.00 uur.

Op oudejaarsdag geeft u 3 doses. De beste tijdstippen zijn dan 15.00 uur, 19.00 uur en 23.00 uur.

Let op: er dient minimaal 4 uur tussen de verschillende doses te zitten.

BIJWERKINGEN:
Verhoogde eetlust, ongecontroleerde spierbewegingen en lever- en nierproblemen.

WERKINGSDUUR:
De werkingsduur is enigszins dosisafhankelijk. Bij een flinke dosering zal de kat de dag na toediening nog enigszins sloom zijn.

WAARSCHUWINGEN:
NIET gebruiken bij dieren met nier of leverproblemen
NIET gebruiken bij drachtige en lacterende dieren
NIET gebruiken bij dieren met glaucoom (oogziekte)
BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN.

DOSERINGSTABEL:

 

Dag 1 en 229 en 30 december Kat0.125 mg/kat Dag 331 december Kat0.125 mg/kat
2x daags ½ tb van 0.25 mg 3x daags ½ tb van 0.25 mg