Definitie

Cariës is een ander woord voor “tandbederf” of “gaatjes”. Bacteriën in de bek breken op gebitselementen vastgekoekte etensresten af, waarbij zuren worden geproduceerd. Deze zuren tasten het glazuur van de kies aan waardoor een gaatje ontstaat.

 

Voorkomen

Bij onze huisdieren is cariës relatief zeldzaam. Bij honden komt cariës bij 7% van de dieren voor. Het betreft hierbij vrijwel altijd de platte vlakken van de achterste kiezen. Bij katten is nog nooit cariës vastgesteld. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het menu van katten en met de vorm van de gebitselementen (platte vlakken ontbreken) waardoor voedselresten minder gemakkelijk vasthechten.

 

Beeld

Aangezien gaatjes bij honden vooral in de achterste kiezen optreden, worden ze nogal eens door de eigenaar gemist…  Een klein gaatje ziet er uit als een klein zwart puntje, meestal dus op het platte vlak van zo’n kies. Na verloop van tijd wordt zo’n gaatje steeds groter en uiteindelijk verdwijnt de hele kies.

Uiteraard is dit proces pijnlijk zodra de zenuw van de kies in het proces betrokken raakt. Vaak stinkt een hond bij een gevorderde vorm van cariës flink uit de bek.

 

Therapie

Net zoals bij mensen zijn gaatjes te vullen. Daarbij wordt composiet gebruikt. Dat is een materiaal dat er na uitharding hetzelfde uitziet als normaal tandmateriaal. Gaatjes kunnen dus vrijwel onzichtbaar worden gerepareerd (zie tevens: restauraties).

Als het gaatje het wortelkanaal bereikt, is vullen niet meer mogelijk zonder eerst een wortelkanaalbehandeling te doen. Indien dit door de eigenaar niet gewenst wordt of indien de cariës dermate ver gevorderd is dat de kies niet meer te redden is, is extractie de enige oplossing.

 

Preventie

Bacteriën zijn altijd aanwezig in de bek; daar is weinig aan te doen… Suikers daarentegen zijn afkomstig uit de voeding. Geef uw hond daarom hard voer te eten; dit schuurt de gebitselementen schoon. Geef zo min mogelijk tussendoortjes en in ieder geval geen zoetigheden, zeker indien uw hond behoort tot de groep van 7% van de honden die aanleg heeft voor cariës. Net als bij de mens is tandenpoetsen de beste manier om de voedselresten te verwijderen en cariës te voorkomen.

 

Voorbeelden

Plat vlak van een bovenkaakskies van een hond. Het glazuur is door cariës aangetast en bruin verkleurd. In de bruine verkleuring zijn twee gaatjes zichtbaar. Deze kies is prima te restaureren.

 

Deze scheurkies vertoont een dieper gaatje. Met een röntgenfoto zal moeten worden bekeken of het wortelkanaal hierbij betrokken is.

 

Deze kies in de bovenkaak van een hond is dermate diep aangetast dat extractie de enige optie is. In het cariësdefect schemert het aangetaste wortelkanaal door.