Gedrag is hetgeen wat een mens of dier laat zien, als reactie op de omgeving. Gedrag van dieren kan positief en gewenst zijn, maar ook ongewenst en soms zelfs gevaarlijk. Het gedrag wat een dier vertoond wordt o.a. beïnvloed door zijn of haar genetische achtergrond (bijv. ras) en wat hij of zij in de loop van het leven heeft geleerd. Gedrag is daarmee ook stuurbaar.