Het hart werkt als een pomp en vervult een onmisbare functie bij onze huisdieren. Als deze pomp niet goed functioneert kan dit vervelende gevolgen hebben. Een hartruis of ritmestoornis betekent niet altijd dat er een ernstige aandoening is maar om dit met zekerheid te kunnen zeggen is verder onderzoek noodzakelijk. Honden en katten waarbij een hartprobleem is vastgesteld zijn gebaat bij regelmatige controle.

Lichamelijk onderzoek

Bij de controle wordt uw dier volledig onderzocht, inclusief de beoordeling van de hartfunctie. De dierenarts voelt naar de pols en luistert naar het hart. De ademhaling wordt beoordeeld op type, frequentie en bijgeluiden. Door middel van het lichamelijk onderzoek kunnen we een inschatting maken van de gevolgen die een hartafwijking heeft op het lichaam. Ook uw waarnemingen thuis zijn van belang, bijvoorbeeld over hoesten en het uithoudingsvermogen.

Hartruis

Een hartruis wil zeggen dat er bij het luisteren naar het hart wervelingen worden gehoord die er normaal niet zijn; de bloedstroom wordt op de één of andere manier beïnvloed. Een hartruis kan door verschillende zaken veroorzaakt worden, bijvoorbeeld door een lekkende klep (bijvoorbeeld bij Mitralis Insufficiëntie) of een vernauwde uitstroombaan van het hart. Daarnaast komt het voor dat een hartruis veroorzaakt wordt door iets buiten het hart zelf, zoals een hoge bloeddruk (zie ook Verhoogde bloeddruk) of door koorts.

Als een hartruis wordt vastgesteld heeft dit niet altijd directe gevolgen voor de gezondheid van het dier, soms wordt het bij toeval opgemerkt bij de jaarlijkse gezondheidscontrole. Wel kan het zijn dat de hartruis een voorteken is van een onderliggende hartziekte. Het advies is daarom om nader onderzoek te doen naar de aard van de hartruis.

Echografisch onderzoek

Met dit onderzoek is het mogelijk om van het hart de pompfunctie te beoordelen (beperkt bij bijvoorbeeld Dilaterende Cardiomyopathie), de afmetingen van de kamers en hartspier te meten (belangrijk bij HCM bij de kat) en lekkage van hartkleppen op te sporen. Als er sprake is van een hartziekte dan kan met een hartecho vaak het verloop van de ziekte gecontroleerd worden. De hartecho wordt gemaakt met uw huisdier in zijligging op een tafel. We scheren een klein stukje van de vacht weg in de oksel. Met uw hulp kan het onderzoek doorgaans in alle rust worden gedaan, verdoving is daarom zelden nodig.

Röntgenfoto

Op de röntgenfoto kan de grootte en vorm van het hart beoordeeld worden. Ook is dit een goede manier om te controleren of er vocht is opgehoopt in de longen of eromheen. Het röntgenonderzoek kan doorgaans zonder verdoving worden uitgevoerd.

Electrocardiogram of ECG

Met een ECG wordt het ritme en de elektrische geleiding van het hart gecontroleerd. Het ECG is daarmee het aangewezen onderzoek in geval van een ritmestoornis. Door het ECG wordt duidelijk welke ritmestoornis uw huisdier heeft en zo kan bepaald worden of en welke medicatie nodig is. Het ECG wordt gemaakt zoals dit bij mensen ook gebeurt: elektrodes worden op het lichaam aangebracht met plakkers of klemmetjes waarna het ECG wordt gemaakt.

Bloedonderzoek

Met speciale bloedonderzoeken kan schade aan de hartspier vastgesteld worden. Omdat het hart invloed heeft op het hele lichaam kan het ook zo zijn dat andere organen onder de slechte hartfunctie lijden. Dit kunnen we middels bloedonderzoek controleren.

Monitoring thuis

U kunt zelf ook bijdragen aan de controle van uw huisdier. We vragen u daarvoor om regelmatig thuis de ademhaling van uw dier te tellen. Als uw dier in hartfalen komt zal er door stuwing vaak vocht in de longen komen waardoor uw dier sneller gaat ademen. Om dit te controleren kunt u het aantal ademhalingen per minuut tellen, op het moment dat uw dier helemaal rustig is (of slaapt) in een koele omgeving. Een gezonde hond of kat ademt dan niet vaker dan 30 keer per minuut. Een handig hulpmiddel voor deze controle is de app ‘Monitor hond’.

Een goed klinisch onderzoek gevolgd door één of meerdere onderzoeksmogelijkheden zijn onmisbaar om een goed beeld te krijgen van de hartfunctie van uw huisdier. Afhankelijk van de bevindingen kunnen we samen een plan maken voor de toekomst en eventuele behandeling. Een goede opvolging met regelmatige controle is hierbij van belang.