Trombo-embolie betekent dat er een stolsel is vastgelopen in een (slag)ader waardoor deze afgesloten wordt. Als dit bij katten voorkomt is dit meestal het gevolg van een hartziekte. Acute trombo-embolie is een ernstige aandoening. In deze informatiebrief lichten we de achtergrond en gevolgen verder toe.

Bij katten met een hartaandoening is de linker boezem vaak vergroot. Deze vergroting zorgt voor een afwijkende bloedstroom, waardoor er een stolsel (bloedklonter) kan ontstaan. Op het moment dat het stolsel losschiet kan deze elders in het lichaam vastlopen. Als dit gebeurt op de plek waar de grote lichaamsslagader (aorta) vertakt richting de achterpoten en de staart, is daar plotseling geen bloedvoorziening meer. Dit veroorzaakt een acute en zeer pijnlijke verlamming van de achterpoten en de staart. Soms loopt het stolsel vast in een bloedvat van één van de voorpoten, dan zijn de symptomen vaak minder opvallend.

Klinische symptomen:

  • Acute verlamming, meestal van beide achterpoten
  • Krijsen van de pijn
  • Hijgen, met open bek ademen

Diagnose:

De diagnose acute trombo-embolie wordt gesteld op basis van de klinische verschijnselen. Bij trombo-embolie van de achterpoten is daar geen polsslag meer voelbaar. Ook voelen de aangetaste ledematen koud aan.

Bij sommige katten met deze aandoening is al bekend dat ze een hartziekte hadden. Dit kan bijvoorbeeld opgevallen zijn door een hartruis, waarna er een hartecho is gemaakt (zie ook onze informatiebrief ‘Hartaandoeningen algemeen’).

Prognose en behandeling

Gezien de ernstige pijn en de kleine kans op herstel, is het vaak helaas het beste om de kat in te laten slapen. Als de pijn meevalt kan overwogen worden om de kat te behandelen door hem of haar op te nemen in de kliniek met infuus, sterke pijnstilling en medicatie om verdere stolselvorming tegen te gaan. Daarnaast moet het onderliggende hartprobleem worden behandeld. Als de kat hier goed van herstelt is de kans helaas wel groot dat zo’n trombo-embolie nogmaals optreedt op een andere plek.

Preventie

Als bekend is dat een kat een hartziekte heeft met (kans op) stolselvorming in de linker boezem dan worden medicijnen geadviseerd om dit zoveel mogelijk tegen te gaan. In veel gevallen echter is de diagnose van een hartziekte nog niet gesteld en treedt de trombo-embolie onverwachts op.

Het belangrijkst blijft om contact op te nemen met de kliniek als u één of meer van bovengenoemde symptomen ziet bij uw kat, zodat we hem of haar zo snel mogelijk kunnen helpen.