Het hart is de pomp in het lichaam. Het vervult dus een belangrijke, onmisbare functie bij onze huisdieren. Als deze pomp niet goed functioneert kan dit verregaande gevolgen hebben. Een hartruis of ritmestoornis betekent niet altijd dat er een zeer ernstige aandoening is, maar om dit te kunnen uitsluiten is verder onderzoek noodzakelijk. Patiënten met een bekend hartprobleem zijn gebaat bij regelmatige monitoring.

Onderzoeken
Er zijn meerdere onderzoeken mogelijk:

Klinisch onderzoek betekent dat we uw huisdier nakijken met nadruk op hartfunktie. We wegen uw huisdier, luisteren naar het hart, we luisteren naar het ritme, voelen naar de pols (bij huisdieren voelen we hiernaar in de lies). De kracht en regelmaat wordt hierbij ook gescoord. De ademhaling wordt beoordeeld op type, frequentie en bijgeluiden. Door middel van het klinisch onderzoek kunnen we een inschatting maken van de gevolgen die een hartafwijking heeft op het lichaam. Ook uw waarnemingen thuis zijn van belang (eetlust, uithoudingsvermogen, hoesten etc)

Röntgenonderzoek wordt uitgevoerd om de grootte en vorm van het hart te beoordelen. Ook is dit een goede manier om te controleren op stuwing op de longvaten en of er vrij vocht is in de borstholte. Het röntgenonderzoek kan doorgaans en bij voorkeur zonder narcose worden uitgevoerd.

Echografisch onderzoek is bij hond en kat de manier om IN het hart te kijken. We kunnen hierbij de pompfunktie beoordelen, de dikte van de hartspier, de werking en funktie van de hartkleppen en de grootte van de afzonderlijke kamers. De aanwezigheid van vrij vocht in het hartezakje of in de borstholte kan hier ook mee worden beoordeeld. Met een hartecho is ook de vooruitgang van de hartaandoening in veel gevallen te monitoren. De hartecho wordt gemaakt met uw huisdier in zijligging op een tafel. We scheren een klein stukje van de vacht weg in de oksel. Een sedatie is voor dit onderzoek bij uw hond of kat zeer zelden nodig. Met uw hulp en goede assistentie kan het onderzoek doorgaans in alle rust worden gedaan.

Electrocardiogram of ECG is de manier om bij hartpatiënten o.a. ritmestoornissen te definiëren. Er zijn heel veel soorten ritmestoornissen en het onderscheid is doorgaans pas te maken door een ECG te maken van het hart. Ook kan het ECG ons meer vertellen over de conditie van het hart. Door het ECG wordt duidelijk of uw huisdier een ritmestoornis heeft, en zo ja welke. Op deze manier weten we welke medicatie het beste geschikt is voor de patiënt. Het ECG wordt gemaakt zoals dit bij mensen ook gebeurt: elektrodes worden op het lichaam aangebracht met plakkers of klemmen waarna het ECG wordt gemaakt. Ook dit onderzoek gebeurt zonder sedatie.

Bloedonderzoek is ook mogelijk om de toestand van het hart te beoordelen. Ook bij hele vage klachten kan een bloedonderzoek soms uitwijzen dat het hart de oorzaak is van alle problematiek. Daar het hart invloed heeft op het hele lichaam kan het ook zo zijn dat bij een slechte hartfunktie ook de organen hiervan te lijden hebben. Dit kunnen we door middel van een bloedonderzoek dan monitoren.

Een goed klinisch onderzoek gevolgd door een of meerdere onderzoeksmogelijkheden zijn onmisbaar om een goede therapie voor uw huisdier in te stellen. Ook voor de opvolging en prognosestelling is onderzoek van belang. Door middel van een goede vroegtijdige diagnose, de juiste medicatie en soms aanvullend dieetvoeding kan uw huisdier met een hartprobleem ook een waardig en prachtig leven leiden.