Een verhoogde bloeddruk (‘hypertensie’) komt zowel bij honden als katten voor. We zien deze aandoening vooral bij oudere katten en dieren met andere ziekten zoals nierfalen. Door een hoge bloeddruk kunnen verschillende organen beschadigd worden. Het is daarom belangrijk dat deze afwijking op tijd opgespoord en behandeld wordt. In deze informatiebrief lichten we toe wat dit precies inhoudt.

Oorzaken van een verhoogde bloeddruk

Een hoge bloeddruk kan uit zichzelf ontstaan (primair) of het gevolg zijn van een andere ziekte (secundair). Bij huisdieren komt secundaire hypertensie het meeste voor. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van nierfalen of een hartprobleem.

De effecten van een verhoogde bloeddruk
De te hoge bloeddruk beschadigt het lichaam. De beschadigingen zien we vooral in kwetsbare organen zoals de ogen, hersenen en nieren. In de ogen kan een hoge bloeddruk zorgen voor bloedingen en loslating van het netvlies. Helaas leidt dit vaak tot blindheid. Een hoge bloeddruk in de hersenen kan leiden tot zenuwproblemen zoals vreemd gedrag, instabiliteit bij het lopen of epileptische aanvallen. Als een kat te lang rondloopt met een onbehandelde hoge bloeddruk raakt daarnaast de hartspier van de linkerkamer sterk verdikt. In sommige gevallen zo ernstig dat dit leidt tot hartfalen. Ook de nieren hebben last van een hoge bloeddruk; het nierweefsel raakt door een hoge bloeddruk beschadigd waardoor de nierfunctie verslechtert.

Klinische verschijnselen
De verschijnselen van een verhoogde bloeddruk zijn vaak gekoppeld aan de onderliggende of bijkomende problemen. Zo zal een dier met nierfalen in het algemeen afvallen en meer drinken. In de meeste gevallen zullen er ook weinig specifieke klinische klachten zijn zoals verminderde activiteit en meer slapen. Op het moment dat er ernstige problemen in de ogen ontstaan, kan het vooral bij katten opvallen dat een dier plotseling blind is. Omdat een hoge bloeddruk in het begin weinig verschijnselen geeft, is een goed onderzoek belangrijk om de ziekte in een vroeg stadium op te sporen.

Diagnose
Om op tijd de diagnose te kunnen stellen is het aan te raden alle katten vanaf 7 jaar te controleren op een verhoogde bloeddruk, zodat ergere problemen voorkomen worden. In het begin is een jaarlijkse bloeddrukmeting voldoende, bijvoorbeeld bij de jaarlijkse gezondheidscontrole voor de vaccinatie. Daarnaast is het meten van de bloeddruk bij alle dieren met chronisch nierfalen belangrijk om een hoge bloeddruk als bijkomend probleem vast te stellen.

Het meten van de bloeddruk
Het meten van de bloeddruk bij huisdieren is vergelijkbaar met de methode die bij mensen wordt gebruikt. Hierbij wordt een cuff (een soort bandje) rond de voorpoot of staart opgeblazen om de bloeddruk te meten. Deze meting is pijnloos en wordt door de meeste dieren goed verdragen. Belangrijk is wel dat u samen met uw huisdier enige tijd voor de meting al plaatsneemt in de onderzoekskamer zodat hij of zij tijd heeft om aan de omgeving te wennen. Lees meer over bloeddrukmeting bij de kat…

Behandeling van hoge bloeddruk
Een hoge bloeddruk is in het algemeen goed te behandelen. De levensverwachting van uw huisdier is wel afhankelijk van de andere problemen die kunnen spelen. De behandeling van een dier met een te hoge bloeddruk bestaat uit het geven van medicatie. Als er bijkomende problemen zijn, zoals nierfalen, worden deze gelijktijdig behandeld. Om te beoordelen hoe de behandeling aanslaat is het erg belangrijk om de bloeddruk regelmatig te controleren.