Oorontstekingen komen zowel bij de hond als de kat regelmatig voor. Een oorontsteking bij huisdieren is meestal geen op zichzelf staand ziektebeeld, maar vrijwel altijd een uiting van een onderliggend probleem. Het is daarom belangrijk om ook deze achterliggende problemen aan te pakken.  

 

In zeldzame gevallen is oormijt de oorzaak van oorontstekingIn de meeste gevallen echter is het achterliggende probleem een huidaandoening zoals een allergie (in 75% van de gevallen bij de hond). Daarnaast kunnen er factoren meespelen die ervoor zorgen dat de oorontsteking zichzelf in stand houdt en de situatie uiteindelijk mogelijk nooit meer hetzelfde wordt. Bovendien is in 80% van de chronische ontstekingen van het uitwendige oor ook sprake van een middenoorontstekingOm deze redenen is er geen standaard middel voor de behandeling van oorontsteking bij huisdierenWij kunnen uw huisdier alleen goed helpen na uitgebreide bespreking van de klacht en een volledig klinisch onderzoek. 

De bouw en functie van het gezonde oor 
Het oor bestaat uit het uitwendige oor, het middenoor vanaf het trommelvlies en verder in de diepte het binnenoor met het gehoor- en evenwichtsorgaan. De oorschelp en de gehoorgang zijn bekleed met huid met daarin haren en oorsmeer- en talg producerende klierenDoor het zelfreinigend vermogen van het oor beweegt oorsmeer continu naar buiten toe, waardoor de gehoorgang vrij blijft. In een gezond oor komen bacteriën en gisten in kleine hoeveelheden voor. 

Veranderingen bij een oorontsteking 
Bij een oorontsteking wordt de huid van de gehoorgang dikker, nemen de haren in aantal toe en worden de oorsmeer producerende klieren productieverHierdoor wordt het zelfreinigend vermogen van het oor ontregeld. Doordat de gehoorgang steeds nauwer, vochtiger en warmer wordt, raakt de microbiële balans verstoord en wordt het ontstekingsproces verder gestimuleerdDit is pijnlijk en de acute oorontsteking wordt chronisch. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel.  

De factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan en onderhouden van een oorontsteking 

  • Predisponerende factorenmaken dat het oor gevoeliger is voor ontstekingBijv. raskenmerken (hangende oorschelp, veel haar of oorsmeerklieren in de gehoorgangnauwe gehoorgang), vocht (zwemmen, baden) en beschadiging (bijv. door het onjuist schoonmaken van de gehoorgang). 
  • Primaire oorzakenbijvoorbeeld allergieënhormonale aandoeningen, parasieten (oormijt), vreemd materiaal (grasaar), obstructies (poliep, ontsteking, tumor) en middenoorontsteking.  
  • Secundaire factoren: meestal infecties van bacteriën en gisten. 
  • Onderhoudende factorenuiteindelijk onomkeerbare veranderingen in het oor door chronische oorontsteking (o.a. vernauwing gehoorgang) die de genezing blijven verhinderen. 

Het onderzoek 
Middels een vraaggesprek met u als eigenaar achterhalen we welke factoren bijdragen aan de oorontstekingVervolgens wordt een grondig lichamelijk onderzoek incl. een volledig onderzoek van de huid uitgevoerdDe oorschelp wordt bekeken en de gehoorgang afgevoeld. Na inspectie van de gehoorgang met de (video)otoscoop wordt vaak een swab afgenomen voor onderzoek op parasieten, bacteriën en gisten in het oor. Indien nodig wordt het oor gespoeld. Als er een grasaar aanwezig is proberen we deze natuurlijk te verwijderen. Vaak gebeurt dit onder een lichte narcose. Hetzelfde geldt voor een biopt voor aanvullend weefselonderzoekVerder onderzoek bij oorproblemen kan bestaan uit een röntgenfotoCT- of MRI-scanOp basis van alle bevindingen maken we een behandelplan 

De behandeling 
Het behandelen van de oorontsteking zonder aandacht voor de bijdragende factoren, is enkel symptoombestrijding en zal meestal maar een kortdurend resultaat hebbenHerhaaldelijke antibiotica behandeling kan resistentie in de hand werken. Het is daarom belangrijk om zowel de ontsteking als de achterliggende problemen aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een dieet voor voedselovergevoeligheid/allergie. Samen met u zullen we er alles aan doen om de oorontsteking bij uw huisdier volledig te genezen. Voor een goede opvolging hiervan zijn regelmatige controles noodzakelijk. Zo voorkomen we dat uw dier in een eindstadium van de oorontsteking komt, waarbij enkel nog chirurgische verwijdering van de gehoorgang een blijvende oplossing kan bieden.