Maagdarmproblemen

Veel konijnen in Nederland worden onbeperkt gevoerd met een gemengd (kracht)voer. Als gevolg hiervan eten ze in verhouding vaak te weinig ruwvoer zoals hooi of stro. Dit ruwvoer is echter erg belangrijk voor een goede werking van de darmen. Te weinig ruwvoer kan, zeker in combinatie met haren die konijnen oplikken tijdens vachtverzorging, o.a. leiden tot verstoppingen van het maag-darmkanaal.

Vaak wordt bij onbeperkte voeding naast de normale harde konijnenkeutel ook te zachte ontlasting aangetroffen. Hierbij gaat het dan meestal om de zogenaamde nachtontlasting. Deze heten caecotrofen, ze worden ook overdag gevormd en ontstaan t.g.v. een voorvertering in de blinde darm. Normaal hoort het konijn deze zelf weer op te eten om er voedingsstoffen uit te halen. Als een konijn ziek is, pijn heeft of teveel (gemengde) brokken krijgt dan zal het konijn deze nachtontlasting niet meer opeten, waardoor er een disbalans ontstaat in het maag-darmkanaal.

Gebitsproblemen

Bij het volop voeren van gemengd voer zal een konijn vaak eerst de lekkerste dingen eten zoals zaden, en de pellets (geperste korrels) het langst laten liggen. Hierdoor kan een tekort aan voedingsstoffen zoals calcium ontstaan. Een langdurig tekort aan calcium leidt, vooral bij weinig beweging, uiteindelijk tot ontkalking van de botten en gebitsafwijkingen.

Deze gebitsafwijkingen komen veel voor en bestaan uit het scheef doorgroeien van de snijtanden (‘olifantstanden’) en punten (’haken’) op de kiezen. De afwijkende tanden en kiezen geven problemen met de eten en soms ernstige ontstekingen/abcessen in en rondom de bek, welke bij konijnen zeer lastig te behandelen zijn. Naast calciumtekort kunnen dergelijke gebitsafwijkingen ook door aangeboren stands afwijkingen of een gebrek aan knagen ontstaan.

Uit bovenstaande volgen de volgende algemene voedingsrichtlijnen:

  1. rantsoeneer de voeding: 20-30 gram pellets/korrels per kg lichaamsgewicht per dag
  2. geef liefst puur geperste korrels/pellets in plaats van gemengd voer
  3. zorg voor volop goed stengelig ruwvoer zoals hooi en/of stro
  4. zorg voor voldoende beweging

Huisvesting

Konijnen hebben voldoende ruimte nodig zodat ze regelmatig hun pootjes kunnen strekken. Zorg voor een schone droge omgeving. Hiervoor dient het konijnenhok regelmatig uitgemest te worden en voorzien van schoon en droog strooisel. Dit is mede van belang in het kader van de preventie van madenziekte (‘myiasis’). Naast een schoon hok is het belangrijk om het hok goed te ventileren om o.a. luchtwegproblemen te voorkomen.

Castratie/sterilisatie

Door deze operatieve ingreep kunnen verschillende problemen voorkomen worden. Een belangrijke reden is het voorkomen van ongewenste nakomelingen, maar er zijn ook verschillende gedrag- en gezondheidsredenen waardoor het beter is om m.n. een voedster te steriliseren. Zie voor uitgebreide informatie onze informatiebrieven over castratie en sterilisatie.

Vaccinaties

Denk ook aan preventieve vaccinaties tegen o.a. myxomatose en VHD (zie tevens de informatiebrief over virusinfecties bij het konijn).