Een voedster of een rammelaar

Een konijn is een sociaal dier en gewend om in groepen te leven. Het is daarom ons advies om twee konijnen samen te huisvesten. De meest optimale combinatie is het samen huisvesten van een voedster (vrouwtje) en een rammelaar (mannetje). Op hele jonge leeftijd is er niet altijd 100% zekerheid te geven over het geslacht. Bij twijfel kunnen de konijntjes daarom na enkele weken nogmaals gecontroleerd worden.

Bij de beste combinatie van een voedster en een rammelaar is het uiteraard belangrijk om ongewenste nakomelingen te voorkomen. Konijnen zijn vruchtbaar vanaf een leeftijd van 3-4 maanden. Om geen ongewenste nakomelingen te krijgen adviseren wij dan ook om de dieren vanaf die tijd even apart te huisvesten en zo snel mogelijk te laten steriliseren/castreren. Een rammelaar kan gecastreerd worden vanaf een leeftijd van ca. 4 maanden. Een voedster kan gesteriliseerd worden vanaf ca. 6 maanden.

Naast het voorkomen van ongewenste nakomelingen zijn er meer redenen voor sterilisatie/castratie van een konijn. Bij voedsters is de belangrijkste reden het grote risico van kwaadaardige baarmoedertumoren. De kans op het ontwikkelen van een baarmoedertumor bij een niet gesteriliseerde voedster is tussen de 50-80%, dus erg hoog! Naast baarmoedertumoren worden ook andere klachten zoals het ontwikkelen van cysten in de eierstokken, baarmoederontsteking en schijnzwangerschap met sterilisatie voorkomen. Naast deze medische voordelen kan sterilisatie/castratie ook een gunstige invloed hebben op het gedrag. Gesteriliseerde/gecastreerde konijnen zijn namelijk makkelijker te koppelen aan nieuwe hokgenoten en minder territoriaal of agressief.

Voeding

De voeding is een heel belangrijk onderdeel van de verzorging van uw nieuwe konijn. Met de juiste voeding worden problemen aan het maagdarmkanaal, de blaas en het gebit zoveel mogelijk voorkomen. De algemene richtlijnen voor konijnen zijn daarvoor als volgt:

  • Geef onbeperkt goed stengelig ruwvoer zoals hooi, dit is het belangrijkste onderdeel van gezonde konijnenvoeding
  • Geef een beperkte hoeveelheid brokjes: 20-25 gram korrels per kg lichaamsgewicht per dag
  • Geef daarbij het liefst puur geperste korrels/pellets in plaats van gemengde brokjes om zo te voorkomen dat het konijn enkel de lekkerste stukjes eruit eet

Vaccinatie

Bij konijnen komen een aantal ernstige virusinfecties voor; namelijk Myxomatose en Viraal hemorragische ziekte (VHD/RHD). Deze infecties hebben helaas vaak een dodelijke afloop. Gelukkig kunnen we konijnen tegen deze ziektes beschermen door middel van jaarlijkse vaccinatie. U kunt uw konijn na het maken van een afspraak laten vaccineren en krijgt daarna automatisch een oproep via e-mail voor hervaccinatie.

Huisvesting

Konijnen hebben voldoende ruimte nodig zodat ze regelmatig hun pootjes kunnen strekken. Zorg voor een schone droge omgeving. Hiervoor dient het konijnenhok regelmatig uitgemest te worden en voorzien van schoon en droog strooisel. Dit is mede van belang in het kader van de preventie van madenziekte (‘myiasis’). Naast een schoon hok is het belangrijk om het hok goed te ventileren om o.a. luchtwegproblemen te voorkomen.