SAS is een veel voorkomende aandoening bij het konijn waarbij het maag-darmkanaal stil is komen te liggen.

Het is een secundaire aandoening, wat wil zeggen dat het een gevolg is van een ander, primair, probleem. Konijnen zijn uitermate gevoelige dieren die slecht om kunnen gaan met pijn, stress (door ziekte, verveling, onrust, verkeerde huisvesting, eenzaamheid enz.) en verkeerde voeding (teveel brokken, verkeerde brokken, te weinig hooi).

Al deze problemen op zich of een combinatie ervan kunnen als gevolg hebben dat het maag-darmkanaal langzamer gaat werken of zelfs stil komt te liggen. Hierdoor stagneert de voedselopname, droogt de darminhoud in en word er veel gas gevormd. Dit heeft weer pijn, stress en voedseltekort tot gevolg, met andere woorden: het konijn komt in een neerwaartse spiraal en gaat steeds verder achteruit.