Viraal hemorrhagische ziekte
(VHD of RHD) type 2 bij konijnen

 

In december 2015 zijn een aantal konijnen overleden met de verschijnselen van VHD terwijl deze dieren tegen deze ziekte gevaccineerd waren. Na onderzoek bleek het te gaan om een nieuwe variant van VHD, het zogenaamde type 2.

VHD

De ziekte VHD of RHD is al langer bekend bij konijnen. Dieren die besmet worden met dit virus, type 1, sterven binnen 24 tot 48 uur. Het gaat zo snel dat je vaak geen symptomen ziet, maar het kan zijn dat het vooraf gegaan wordt door ernstige benauwdheid en bloedingen op diverse plaatsen. Als het konijn eenmaal ziek is bestaat er geen behandeling. Er is wel een vaccinatie die we eenmaal per jaar geven, samen met de vaccinatie tegen myxomatose. Deze vaccinatie geeft voldoende bescherming.

De nieuwe variant, VHD type 2, manifesteert zich net iets anders. Na de besmetting treden de verschijnselen na 3 tot 5 dagen op, waarna de konijnen snel kunnen sterven. Het sterfte percentage van dit virus ligt wat lager dan bij type 1, maar omdat het langer duurt voor de dieren ziek worden heeft het virus meer tijd om zich naar andere konijnen te verspreiden. Het virus is zeer besmettelijk en kan via water, gras, ander voer, urine, ontlasting, kleding of schoeisel en via stekende insecten tot besmetting leiden. Ook voor het type 2 is inmiddels een vaccin beschikbaar en er zijn nieuwe vaccins in ontwikkeling die op termijn tegen beide typen kunnen worden ingezet.

Vaccinatie

Momenteel moet het beschikbare vaccin tegen type 2 nog gegeven worden als extra vaccinatie naast het reeds gebruikte vaccin tegen type 1. Het vaccin wat momenteel (augustus ’17) bij de Vets&Pets klinieken beschikbaar is, is een jaar geldig als het vanaf 10 weken leeftijd voor het eerst wordt toegediend. Het vaccin kan gegeven worden in combinatie met de jaarlijkse gezondheidscontrole en vaccinatie tegen myxomatose en VHD type 1.

Omdat het om een nieuw gebruikt vaccin gaat, is het niet altijd te garanderen dat er een uitgebreide voorraad beschikbaar is in de kliniek. Als u graag gebruik maakt van de mogelijkheid om uw konijn ook tegen VHD type 2 te vaccineren kunt u bij het maken van de afspraak alvast informeren of dit mogelijk is.

Maatregelen om besmetting te voorkomen
Aangezien het virus zeer besmettelijk is het opvolgen van de volgende adviezen zeer raadzaam:
1. Geef geen gras of ander groenvoer van buiten aan uw konijn
2. Loop zelf niet over gras waarvan u weet dat hier konijnen zitten
3. Was voordat u contact hebt met uw konijn uw handen met water en zeep
4. Maak de hokken, voerbakjes en drinkflesjes schoon en desinfecteer met chloor
5. Voorkom contact met wilde konijnen en vervoer uw konijn niet onnodig

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Vets & Pets dierenkliniek.