Bij konijnen komen een aantal ernstige virusinfecties voor met vaak een dodelijke afloop. Gelukkig zijn er mogelijkheden om deze ziekten te voorkomen.

Myxomatose

Deze ziekte wordt veroorzaakt door een poxvirus, het wordt overgebracht door stekende insecten en door direct contact met een ziek konijn. Er zijn verschillende virusstammen met ieder een eigen ziekteverwekkend vermogen, waardoor de symptomen nogal eens kunnen variëren. Er komt ook een via de lucht overdraagbare vorm voor, die meestal wordt binnengebracht door dragers van het virus (dieren die zelf niet ziek worden). Het Europese konijn is bijzonder gevoelig voor myxomatose, de haas daarentegen is nagenoeg resistent.

Symptomen:

  • Klassieke vorm: 6-10 dagen na besmetting ontstaan er zogenaamde myxomen (zachte zwellingen) op oogleden, oren en/of de genitaalstreek die zich steeds verder uitbreiden, soms tot over het hele huidoppervlak. De mate van uitbreiding hangt af van de stam en de bescherming (immuniteit) van het dier. Eventuele secundaire bacteriële infecties verergeren het beeld.
  • A-typische vorm: vaak enkel iets gezwollen oogleden, voedsters kunnen aborteren en rammen kunnen onvruchtbaar worden.

Behandeling:
Er is geen behandeling mogelijk tegen het virus, we kunnen een ziek dier hooguit ondersteunen met pijnstillers en antibiotica tegen de secundaire infectie. Bij milde stammen is overleving mogelijk, vaak wordt echter gezien de ernstige verschijnselen besloten om het konijn in te laten slapen .

Preventie:
– Grondige insectenbestrijding: muggengaas en bestrijden ectoparasieten.
– Vaccinatie, zie verderop

 

Viraal hemorragische ziekte 1 en 2 (VHD/ RHD)

Deze ziekte wordt veroorzaakt door een RNA-virus, wilde konijnen vormen een reservoir van de ziekte, terwijl hazen niet gevoelig zijn. VHD tast hoofdzakelijk konijnen van 9 weken en ouder aan. Overdracht vindt plaats via rechtstreeks contact of via besmet voer, bodembedekking, etc.

Symptomen:
Al kort na besmetting kan acute sterfte optreden zonder voorafgaande ziekte¬verschijnselen. Bij minder acuut verlopende gevallen kan bloederige neusuitvloeiing, moeilijke ademhaling en zenuwverschijnselen worden gezien. In enkele gevallen kan de ziekte ook weken duren waarbij een lager percentage konijnen overlijdt. De diagnose is vaak te stellen na sectie op het gestorven dier.

Behandeling:
Er is geen gerichte behandeling voor deze ziekte.

Preventie:
Vaccinatie, zie hieronder.

 

Vaccinaties:

met het gecombineerde vaccin tegen myxomatose en VHD1 dat in 2012 ter beschikking is gekomen kunnen we dieren gelukkig al vanaf 5 weken leeftijd vaccineren. In tegenstelling tot vroeger voldoet tegenwoordig een jaarlijkse vaccinatie. Er zijn tegenwoordig ook vaccins beschikbaar tegen het nieuwste virus VHD type 2. Op dit moment geldt daarvoor nog een aparte injectie, die wel tegelijk met het andere vaccin gegeven kan worden en ook een jaar beschermt. Zie voor verdere informatie de informatiebrief over de VHD2 virusinfectie bij het konijn.

U kunt uw konijn na het maken van een afspraak laten vaccineren en krijgt daarna automatisch een oproep via de post voor jaarlijkse hervaccinatie.

Lees hier meer over een nieuwe variant van VHD…