Het maag-darmkanaal loopt helemaal van de bek tot en met de uitgang; de anus bij zoogdieren en de cloaca bij vogels. In het maag-darmkanaal worden voedingsstoffen verwerkt en opgenomen. Weer andere stoffen afkomstig uit de gal worden juist via het maag-darmkanaal uitgescheiden. De gezondheid van een dier is in grote mate te beïnvloeden door wat we hem of haar via het maag-darmkanaal voeren. Dieren kunnen echter verschillende problemen ontwikkelen aan het maag-darmkanaal, waardoor de functie wordt verstoord. Deze problemen kunnen voortkomen uit een infectie met bijvoorbeeld parasieten, maar ook voedselovergevoeligheid of chronische ontstekingen komen regelmatig voor. Op de volgende pagina’s lichten we dit verder toe.