Elleboogdysplasie of ED is een pijnlijke aandoening die ontstaat door een ontwikkelingsstoornis. ED komt vooral bij grotere snelgroeiende honden voor. De oorzaak is voor een deel erfelijk, maar omgevingsfactoren zoals voeding en beweging spelen ook een rol. Elleboogdysplasie is de verzamelnaam van vier aandoeningen in het ellebooggewricht die leiden tot kreupelheid en artrose in het gewricht.

We spreken van elleboogdysplasie als één of meer van de volgende aandoeningen aanwezig is.

  1. LPC – Los Processus Coronoideus
  2. LPA – Los Processus Anconeus
  3. OCD- Osteochrondritis Dissecans
  4. EI – Elleboog Incongruentie

LPC en LPA: hierbij is er sprake van een los stukje bot dat afkomstig is van de ellepijp. Het verschil in benaming wijst op de plaats waar het stukje bot vandaan komt.
OCD: hierbij worden de problemen veroorzaakt door een los stukje kraakbeen in het ellebooggewricht afkomstig van de opperarm. Onder het losse stukje kraakbeen zit vaak bot dat ontstoken is.
EI: bij elleboog incongruentie is er sprake van een slechte pasvorm van de afzonderlijke gewrichtsvlakken van de 3 botten die het ellebooggewricht vormen.

Hoe herken je elleboogdysplasie?
De belangrijkste symptomen zijn:

  • Stramheid na rust
  • Kreupelheid aan één of beide voorpoten, dit kan na beweging verergeren
  • Zwelling van het ellebooggewricht
  • Pijn bij het aanraken van de elleboog

De meeste honden vertonen deze klachten tussen de leeftijd van 4 en 8 maanden. Om er zeker van te zijn dat het gaat om ED kunnen röntgenfoto’s en/of een CT-scan gemaakt worden.

Therapie
Een operatie is noodzakelijk om verdere schade (artrose) aan het ellebooggewricht te voorkomen.

Revalidatie
Een operatie aan de elleboog is een intensieve ingreep. Het herstel van de elleboog is mede afhankelijk van een goede revalidatieperiode die minstens 3-6 maanden duurt. De revalidatie bestaat uit het volgen van een trainingsschema waarbij u de hond meerdere malen per dag korte stukjes laat lopen. Het trainingsschema kan aangevuld worden met oefeningen (fysiotherapie). Bij succesvolle revalidatie kan het herstel zodanig zijn dat uw hond klachtenvrij is en weer alles mag doen wat hij of zij voorheen ook gedaan heeft.

Preventie
Het voorkomen van ED is beter dan genezen! Dat begint al bij het kiezen van de ouderdieren waarmee een nestje wordt gefokt. Om erfelijke factoren terug te dringen, worden ouderdieren van de rassen die voor deze aandoening gevoelig zijn gescreend op ED. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van Beheer https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-gezondheidsonderzoeken/elleboogdysplasie/
Dit onderzoek wordt ook in de Vets & Pets klinieken aangeboden.

Een evenwichtige voeding is belangrijk voor dieren in de groei. Geef uw pup daarom speciale voeding voor groeiende honden. Voor grote rassen zijn hiervoor specifieke varianten beschikbaar. Uiteraard heeft ook een verantwoorde opbouw van de beweging van de pup een grote invloed op de gewrichten.

We adviseren om alle honden van risicorassen rond de leeftijd van 6 maanden te laten onderzoeken door de dierenarts. Eventueel kunnen röntgenfoto’s gemaakt worden (het zogenaamde voorröntgenen) voor aanvullende informatie. Ook bij honden die meerdere malen kreupel zijn in het eerste levensjaar is het maken van röntgenfoto’s verstandig. Zo worden eventuele afwijkingen tijdig opgemerkt en kan het juiste behandelplan worden gemaakt.