Enostosis is een aandoening die kreupelheid veroorzaakt bij groeiende honden. Het wordt daarom ook wel een groeipijn genoemd. Enostosis komt vooral voor bij honden van grote rassen in de leeftijd van 6 tot 18 maanden. 

Wat is enostosis? 
Enostosis is vooral een probleem van de lange pijpbeenderen van de voor- en achterpoten. Enostosis ontstaat tijdens de groei van deze pijpbeenderen; bij grote rassen gaat deze groei uiteraard sneller dan bij kleine rassenIn de beenderen worden voedingsstoffen aangevoerd via bloedvaatjes door voedingskanalen. Soms groeien de beenderen zo hard dat de voedingskanalen relatief te klein blijven. Hierdoor ontstaat druk in de bloedvaatjes en het botvlies. Deze problemen noemen we enostosis 

Wat zijn de symptomen? 
Het belangrijkste symptoom van enostosis is pijn. Dit uit zich in mank lopen aan één of meerdere poten. De kreupelheid wisselt ook vaak van poot (voor/achter, links/rechts). De pijn kan zo hevig zijn dat de hond lusteloos is, niet meer wil spelen en soms zelfs niet meer wil eten.  

Hoe wordt de diagnose gesteld 
De dierenarts kan aan de hand van het ras en de leeftijd van de hondde symptomen en een lichamelijk onderzoek tot de waarschijnlijkheidsdiagnose enostosis komen. Bij het lichamelijk onderzoek valt op dat stevig doorvoelen op het bot erg pijnlijk is. De definitieve diagnose kan gesteld worden door het nemen van röntgenfoto’s. Op deze foto’s zijn de karakteristieke afwijkingen te zien en worden meteen andere oorzaken van kreupelheid uitgesloten. 

De behandeling en de vooruitzichten 
De behandeling van enostosis bestaat uit rust en het geven van een pijnstiller/ontstekingsremmer (NSAID). Meestal reageert de hond hier snel opde meeste honden lopen binnen een dag beter en zijn weer fit en vrolijk. Soms krijgt een hond na enige tijd een terugval waardoor de behandeling weer gestart moet worden. Uiteindelijk stopt de ziekte vanzelf als de hond is uitgegroeid (12-18 maanden leeftijd), zonder blijvende schade. 

Naast medicatie is het heel belangrijk dat de hond een hoogwaardige voeding krijgt die past bij zijn of haar leeftijd. Dit betekent voeding die gemaakt is voor groeiende honden. Voor reuzenrassen zijn specifieke varianten beschikbaar.