Wanneer de zomer in volle gang is, worden steeds meer huisdiereigenaren in meer of mindere mate onaangenaam verrast door ongenode gasten. Door de hogere buitentemperaturen kan het aantal vlooien snel toenemen en komt vrijwel elke hond of kat met deze parasiet in aanraking. Maar ook in de winter wanneer de centrale verwarming in huis aan gaat, kunnen vlooien zich prima handhaven en zijn problemen in de vorm van jeuk, irritatie en de overdracht van lintwormen te verwachten.

 

De levenscyclus van de vlo

Volwassen vrouwelijke vlooien leggen wel 50 eitjes per dag. Na opdrogen, vallen deze eitjes vanaf het besmette dier op de grond. Na enkele dagen komen hier de vlooienlarven uit te voorschijn. Deze kleine witte nauwelijks met het blote oog zichtbare larfjes leven van organisch materiaal zoals huidschilfers en dergelijke, maar bijvoorbeeld ook van de uitwerpselen van volwassen vlooien. Ze kruipen weg in o.a. de vloerbedekking, naden en kieren in huis en in de auto. Daar naast kunnen ze buiten in het zand of gras onder gunstige weersomstandigheden eveneens prima overleven. Na 1 á 2 weken verpoppen de larven zich. Dat wil zeggen dat ze zich in een pop (soort omhulsel) verder tot een volwassen vlo ontwikkelen. Deze poppen kunnen weken tot maanden blijven liggen om pas onder invloed van trillingen (bijv. door beweging in huis bij thuiskomst na enkele weken vakantie) uit te komen, waarbij dan ‘plotseling’ een ware vlooienexplosie kan ontstaan. Onder invloed van warmte en vochtigheid verloopt de levenscyclus van de vlo vele malen sneller, hetgeen in korte tijd tot zeer zware besmettingen van de huisdieren en hun omgeving kan leiden.

Katten-krabziekte (BARTONELLOSE)

Het is goed om te weten dat de katten-vlo een bacterie over kan brengen die een vervelende infectie bij de mens (zoönose) kan veroorzaken. Katten zijn over het algemeen symptoomloze dragers van deze aandoening. Bij de mens echter kan een infectie met deze bacterie algemeen-ziek-zijn, een lymfeklier- en zelfs hersenvliesontsteking met een dodelijke afloop tot gevolg hebben. In Nederland is bijna de helft van alle katten wel eens met Bartonella in aanraking geweest en 20% heeft de bacterie ook daadwerkelijk bij zich.  Overigens is het natuurlijk niet zo dat iedere besmette vlo in alle gevallen katten-krab-ziekte ook daadwerkelijk overbrengt.

Vlooienpreventie/-bestrijding

Bij de bestrijding van de vlo is het hoofddoel het niet tot de boven beschreven uitbarsting te laten komen. Dit kan het beste worden gerealiseerd door de levenscyclus van de vlo te doorbreken zodat de toevallig opgedane vlo niet de mogelijkheid krijgt voor een groot nageslacht te zorgen. De volwassen vlo zelf heeft namelijk maar een levensduur van 2 tot 4 weken zodat het met name zijn snelle voortplanting is die problemen veroorzaakt.

Aanpak afhankelijk van infectiedruk

Indien er nog geen infectie bestaat, kan er voor diverse adulticide (volwassen vlooien dodende) middelen gekozen worden. De modernste hiervan zijn meteen ook het meest effectief, daar de vlooienpopulatie hier nog geen resistentie tegen ontwikkeld heeft. Verder bestrijkt hun werkzame gebied naast vlooien vaak ook andere parasieten als teken, oormijt en/of wormen. Vaak kan volstaan worden met een maandelijkse ‘spot-on’ (pipet in de nek) behandeling.


Om ieder risico op een vlooieninfectie te voorkomen moet dit wel het gehele jaar door toegepast worden!

Bestaat er reeds een infectie dan moet er naast een goed adulticide tevens rekening gehouden worden met de infectiedruk vanuit de omgeving. Bij de omgevingsbehandeling moet de levenscyclus van de vlo zoveel mogelijk doorbroken worden. Dit kan door:

  • een omgevingsspray te gebruiken die (direct) de larven dood. Waarbij dus niet vergeten moet worden veelvuldig te stofzuigen;
  • het gehele jaar! een pipet in de nek te gebruiken die ook een effect heeft op de omgeving;
  • bij de kat één maal per half jaar een injectie door een dierenartsassistente met een absoluut veilig middel (het is zelfs niet giftig voor de vlo) te laten plaatsen. Dit product zorgt er voor dat de vlo-eitjes zich niet langer tot volwassen vlooien ontwikkelen, waardoor dus de voortplantingscyclus en zodoende de vlooienplagen gestopt worden. Dit zelfde middel kan ook prima als enig middel bij een lage infectiedruk worden ingezet.

De wijze van vlooienbestrijding en de middelen die u hierbij inzet zijn afhankelijk van allerlei zaken als: het aantal en de soort huisdieren, de evt. aanwezigheid van een (vlooien)overgevoeligheid bij uw huisdier, de specifieke woonomstandigheden, het al dan niet aanwezig zijn van een reeds bestaande besmetting, de ernst hiervan, etc.

Klik hier voor een overzicht van ons assortiment aan vlooien- en tekenmiddelen…

Vraag ons gerust voor een  advies op maat !