Reptielen die gevoerd worden met plantaardige voeding en/of insecten kunnen niet zonder een aanvulling op hun voeding van vitaminen en mineralen. Deze informatiebrief behandeld de belangrijkste noodzakelijke aanvulling namelijk Calcium en Vitamine D3.

Calciumtekort:
Reptielen hebben kalk (calcium) nodig. Een tekort aan calcium kan tot diverse problemen aanleiding geven:

 • Onvoldoende verkalking van het skelet bij jonge (insectenetende) reptielen en ontkalking bij oudere dieren.
 • Osteodystrofie: dit komt veel voor bij (groene) leguanen en agamen. Vooral de lange  beenderen en de (onder-)kaak raken verdikt door vorming van extra kraakbeen en bindweefsel rond het oorspronkelijke bot
 • Osteoporose: bij schildpadden kan het beenweefsel in het schild verdwijnen, waardoor grotere mergholten ontstaan
 • Voortplantingsproblemen: legnood; slechte uitkomst en verlengde uitkomstduur; sterfte vlak voor de uitkomst; verkorting van de onderkaak bij jonge dieren; skeletmisvormingen en onvermogen om te staan bij jonge dieren.

 

Vitamine D is nodig om calcium uit de darm op te kunnen nemen. Calciumgebrek en vitamine D gebrek geven dus vergelijkbare ziektebeelden. Een tekort aan vitamine D geeft het beeld van Rachitis.

Teveel vitamine D leidt tot onvoldoende verkalking van het skelet en tot kalkneerslagen in organen. Hiervoor is geen therapie mogelijk. Dosering van Vitamine D dient dus nauwkeurig te geschieden.

Reptielen kunnen vitamine D3 aanmaken door vitamine D2 uit de voeding om te zetten onder invloed van

UV-licht. UV-licht uit het licht van de zon wordt echter  weg gefilterd door glas (terrariumruit).

Aangezien  (insecten- en/of groente-etende) reptielen met het voedsel vaak onvoldoende kalk binnenkrijgen, is het noodzakelijk bij deze dieren het dieet aan te vullen met een vitaminen/mineralenmengsel met minimaal 11% calcium, een Calcium/Phosphor verhouding van 2:1 en

Vitamine D3. Daarnaast is een geschikte UV lamp sterk aan te bevelen.


Behandeling en preventie van calciumdefeciёntie:

De volgende mogelijkheden kunnen worden overwogen:

 • Insecten of groenvoer bestrooien met een geschikt vitaminen/mineralenpreparaat.
 • Meelwormen kan men een dag voor voedering zelf het vitaminen/mineralenpreparaat laten eten.
 • Een aantal malen per week een vitaminen/mineralenpreparaat rechtstreeks in de bek ingeven.
 • Direct zonlicht (uitsluitend Vitamine D3).
 • UV-lampen, in het bijzonder UV-B-lampen (uitsluitend Vitamine D3).
 • Kattenvoer in beperkte mate bijvoeren. Het is onze ervaring dat het verstrekken van 1/3 deel van de totale voedselbehoefte in de vorm van kattenvoer niet tot problemen leidt.
 • Via het drinkwater (4 gram calciumlactaat + 10.000 IE Vitamine D3 per liter water. Een beproefde manier om reptielen via het drinkwater van voldoende calcium en vitamine D3 te voorzien is de volgende:

Calciumlactaat

Dosering:
4 gram Calciumlactaat per liter water.
Calciumlactaat is wateroplosbaar.
Zowel vitamine D3 als calciumlactaat moeten via al het water toegediend worden.
Dat wil zeggen: sproeiwater, drinkwater, water om groente mee te wassen etc.