Dankzij een goede verzorging, kwalitatief hoogwaardige voeding en steeds meer mogelijkheden op diergeneeskundig gebied, worden onze huisdieren steeds ouder. Echter net als de mens heeft ook een huisdier op latere leeftijd een grotere kans op allerlei gezondheidsklachten zoals nierfalen, suikerziekte, schildklierproblemen, hoge bloeddruk, etc. Om de kwaliteit van het leven en de levensjaren van uw huisdier te verhogen, is het van groot belang dat optredende ziekteprocessen in een vroeg stadium – liefst nog voordat er symptomen optreden – worden ontdekt én behandeld. Daarom adviseren wij u om uw oudere kat regelmatig een algemene gezondheidscontrole te laten ondergaan.

Lees ook ” de oudere kat”

Wacht niet tot er ziekteverschijnselen ontstaan, maar wees het voor.

Een algemene gezondheidscontrole kan bestaan uit:

  1. Uitgebreid lichamelijk onderzoek: wat tot doel heeft de algemene gezondheidstoestand van uw huisdier te controleren. Hierbij wordt gekeken naar: de algemene indruk die het dier maakt (alertheid, gewicht, vachtconditie), de slijmvliezen, het gebit, het hart en longveld worden beluisterd, de pols wordt beoordeeld, de buik wordt afgevoeld en er wordt gecheckt of de schildklier niet vergroot is.  Indien gewenst, wordt dit lichamelijk onderzoek aangevuld met een:
  1. Urineonderzoek: als er een verdenking bestaat op een blaasontsteking, een verminderde nierfunctie dan wel suikerziekte.
  1. Bloedonderzoek: waarmee de lever- en nierfunctie van uw huisdier gecontroleerd wordt en er wordt nagegaan of deze niet aan suikerziekte dan wel uitdroging lijdt. Is er een verdenking op bloedarmoede, een ontsteking of een afwijkende schildklierfunctie, dan kan ook dit d.m.v. bloedonderzoek worden vastgesteld dan wel uitgesloten.
  1. Bloeddrukmeting: bij dieren met een hart-, nier-, en/of schildklieraandoening, maar ook bij dieren met suikerziekte en/of overgewicht wordt vaak een te hoge bloeddruk (hypertensie) vastgesteld. Deze hypertensie kan een onderliggend ziekteproces versnellen en daarnaast leiden tot o.a. oog- en/of hersenafwijkingen. Gelukkig is een te hoge bloeddruk bij de kat met medicatie vaak goed onder controle te krijgen.
  1. Echo van het hart: bij klachten, zoals een zwaardere ademhaling, vermageren en een zwakkere pols, die in de richting van een hartprobleem wijzen.

Voor een eerste screening bestaande uit een: uitgebreid lichamelijk- en bloedonderzoek incl. schildklierhormoonbepaling en bloeddrukmeting, bieden wij een aantrekkelijke pakketkorting.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen over de algemene gezondheidscontrole; neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.