Niesziekte bij de kat is een aandoening van de voorste luchtwegen.
De symptomen zijn onder andere:

  • niezen
  • tranende ogen
  • bindvliesontsteking (conjunctivitis)
  • koorts
  • anorexie (niet willen eten)

Het niesziektecomplex bestaat uit verschillende ziekteverwekkers: twee virale verwekkers (feline herpesvirus en feline calicivirus) en een bacterie, namelijk Bordetella bronchiseptica. Deze laatste is dezelfde bacterie welke bij de hond besmettelijke hondenhoest veroorzaakt (kennelhoest).

Soms zien we katten op het spreekuur met symptomen van niesziekte, ondanks dat zij jaarlijks gevaccineerd worden. Zij hebben vaak ook alle bovenstaande symptomen. In dit geval kan er sprake zijn van een infectie met Bordetella bronchiseptica.

Besmetting
Bordetella bronchiseptica is zeer besmettelijk voor zowel honden als katten en kan van hond op kat, maar ook van kat op hond, overgedragen worden via rechtstreeks contact en door het inademen via de neus. Als er bij de hond besmettelijke hondenhoest (kennelhoest) is vastgesteld, dan kan het dus zijn dat de katten waarmee de hond in aanraking komt, ook besmet worden.

Vaccin
Er bestaat voor honden al lang een neusvaccinatie tegen deze besmettelijke hondenhoest. Dit is een vaccinatie in druppelvorm (dus zonder naald) en veroorzaakt lokale afweer in de neus. Ook zorgt het ervoor dat de symptomen verminderd worden. Tegenwoordig bestaat er ook een goede neusvaccinatie tegen Bordetella bij de kat, die op dezelfde manier werkt als bij de hond. Door de vaccinatie in de neus te druppelen, ontstaat er ook bij de kat een lokale afweer tegen Bordetella.
De neusvaccinatie tegen Bordetella kan al gegeven worden bij kittens van 1 maand leeftijd. De vaccinatie is een jaar geldig, daarna dient er jaarlijks een hervaccinatie (booster) plaats te vinden om het afweersysteem te stimuleren. De neusvaccinatie is een extra vaccinatie, welke samen met de jaarlijkse vaccinatie ervoor zorgt dat uw kat de meest uitgebreide bescherming tegen niesziekte krijgt, die op dit moment mogelijk is.