Cariës is een ander woord voor “tandbederf” of “gaatjes”. Anders dan bij mensen is cariës bij onze huisdieren relatief zeldzaam. Als cariës voorkomt is dit een reden om te behandelen. In deze informatiebrief lichten we dit verder toe.  

Ontstaan 

Bacteriën in de bek breken op gebitselementen vastgekoekte etensresten af, waarbij zuren worden geproduceerd. Deze zuren tasten het glazuur van de kies aan waardoor een gaatje ontstaat.  

Bij honden komt cariës bij 7% van de dieren voor. Het betreft hierbij vrijwel altijd de platte vlakken van de achterste kiezen. Bij katten is nog nooit cariës vastgesteld. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het menu van katten en met de vorm van de gebitselementen (platte vlakken ontbreken) waardoor voedselresten minder gemakkelijk vasthechten. 

Beeld 

Aangezien gaatjes bij honden vooral in de achterste kiezen optreden, worden ze nogal eens door de eigenaar gemist. Een regelmatige gezondheidscontrole inclusief beoordeling van het gebit is daarom belangrijk. Een klein gaatje ziet er uit als een klein zwart puntje, meestal dus op het platte vlak van zo’n kies. Na verloop van tijd wordt zo’n gaatje steeds groter en uiteindelijk verdwijnt de hele kies. Uiteraard is dit proces pijnlijk zodra de zenuw van de kies in het proces betrokken raakt. Vaak stinkt een hond bij een gevorderde vorm van cariës flink uit de bek.  

Therapie 

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden voor cariës. Net zoals bij mensen zijn gaatjes te vullen. Hierbij wordt composiet gebruikt. Composiet is een materiaal dat er na uitharding hetzelfde uitziet als normaal tandmateriaal. Gaatjes kunnen dus vrijwel onzichtbaar worden gerepareerdAls het gaatje het wortelkanaal bereikt, is vullen niet meer mogelijk zonder eerst een wortelkanaalbehandeling uit te voeren. Indien dit door de eigenaar niet gewenst is of indien de cariës dermate ver gevorderd is dat de kies niet meer te redden is, zal deze getrokken moeten worden. 

Preventie 

Bacteriën zijn altijd aanwezig in de bek; daar is weinig aan te doen. Vastgekoekte etensresten zijn echter wel te voorkomen. Net als bij mensen is tandenpoetsen de beste manier om de voedselresten te verwijderen en cariës bij honden te voorkomen (zie ook onze informatiebrief ‘Tanden poetsen). Naast poetsen kunnen ook speciale brokken of kauwmaterialen helpen om de gebitselementen schoon te houden. Onze tandheelkunde dierenartsen en paraveterinair assistentes geven u graag een advies op maat. 

Plat vlak van een bovenkaakskies van een hond. Het glazuur is door cariës aangetast en bruin verkleurd. In de bruine verkleuring zijn twee gaatjes zichtbaar. Deze kies is prima te restaureren.
Deze scheurkies vertoont een dieper gaatje. Met een röntgenfoto zal moeten worden bekeken of het wortelkanaal hierbij betrokken is.
Deze kies in de bovenkaak van een hond is dermate diep aangetast dat extractie de enige optie is. In het cariësdefect schemert het aangetaste wortelkanaal door.