In tegenstelling tot wat de naam suggereert wordt de aandoening ‘bloedluis’ veroorzaakt door een mijt. Deze kleine 8-potige parasiet kan daarom beter ‘rode  bloedmijt’ genoemd worden. De mijt komt veel voor bij zowel bedrijfsmatig gehouden als hobbykippen. Het kan een echte plaag vormen en is soms moeilijk te bestrijden.

De bloedzuigende mijten vermeerderen zich het snelst in warme vochtige omstandigheden. Overdag houden ze zich schuil in de kieren, spleten, strooisels en legnesten in het hok. ’s Nachts komen ze hier uit om bloed te zuigen bij de kippen. De mijten kunnen zeer snel overgaan van de ene kip op de andere.

De mijten kunnen veel schade veroorzaken doordat ze zich voeden met het bloed van de kippen. De meest voorkomende verschijnselen zijn onrustige kippen (met name ’s nachts), conditieverlies en zwakte door bloedarmoede. In ernstige gevallen kunnen kippen door toedoen van deze mijten zelfs overlijden. Ook kunnen de mijten andere vervelende ziekten overdragen zoals Newcastle Disease en Salmonella.

Bij een infectie met de rode bloedmijt kunnen zowel de kippen als het verblijf behandeld worden. Voor de kippen is zowel een pipet als een spray beschikbaar. Het hok kan behandeld worden met een speciaal antiparasiticum. Om te voorkomen dat de kippen schadelijke dampen inademen moeten ze bij gebruik van dit middel minstens een halve dag buiten het hok blijven. Als mildere methoden wordt beschreven: het verblijf behandelen met witte kalk of reinigen met behulp van stoom. Ook wordt gedacht dat speciale sterk geurende takken of kruiden de mijten uit de buurt kunnen houden. Deze maatregelen zijn in het algemeen niet volledig effectief maar kunnen helpen om de infectiedruk te verlagen. Als andere natuurlijke methode kunnen ook roofmijten ingezet worden om de bloedmijten te bestrijden.

Hygiëne is belangrijk bij het bestrijden van een rode bloedmijt infectie. De infectiedruk kan verlaagd worden door het kippenverblijf goed schoon te houden. Omdat de mijten zich in strooisel kunnen ophouden dient ook dit regelmatig ververst te worden.