Vogelgriep (aviaire influenza) is een zeer besmettelijke virusziekte. De ziekte is overdraagbaar op pluimvee en op een aantal andere vogelsoorten. In zeer zeldzame gevallen kunnen mensen ook besmet raken met het vogelgriepvirus.  

Vogelgriep gevaarlijk voor vogelsoorten
De volgende pluimveesoorten en vogelsoorten kunnen vogelgriep krijgen: 

  • hoenderachtigen, zoals kippen, kalkoenen, fazanten, kwartels, parelhoenders, patrijzen, pauwen, grootpoothoenders en hokko’s 
  • eenden, ganzen en zwanen 
  • duiven 
  • loopvogels, zoals struisvogels, emoes en nandoes 

Niet alleen in het wild levende vogels kunnen besmet raken. Ook commercieel gehouden dieren en hobbydieren zijn vatbaar voor de vogelgriep. 

Vogelgriep variant H5N1
Er zijn veel verschillende varianten van het vogelgriepvirus. De meest bekende variant is het H5N1 type. Dit type is zeer besmettelijk.
Is een dier besmet met H5N1? Dan duurt het 4 tot 15 dagen voordat het daadwerkelijk ziek wordt. De ziekte verloopt daarna snel, met in de meeste gevallen de dood tot gevolg. 

Besmetting vogels en mensen
Vogels kunnen op verschillende manieren geïnfecteerd raken met het vogelgriepvirus. Bijvoorbeeld via direct contact met besmette vogels. Het vogelgriepvirus kan zich ook door de lucht verspreiden of door besmet materiaal, zoals mest. 

In zeer zeldzame gevallen kunnen sommige varianten van het virus dat vogelgriep veroorzaakt ook mensen infecteren. Dit kan bij zeer nauw contact met besmette watervogels of pluimvee. Deze mogelijkheid bestaat bij het virus H5N1.  

Melden vogelgriep verplicht
Vermoedt u dat 1 van uw dieren vogelgriep heeft? Dan moet u dit melden aan de meldkamer van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ook moet u een dierenarts inschakelen.  

Voorkomen van vogelgriep
Hobbypluimveehouders en commerciële pluimveehouders moeten goed letten op eventuele symptomen bij hun dieren. Symptomen moeten zij melden bij de dierenarts en de NVWA.
Veehouders en transporteurs van levende dieren moeten hygiënemaatregelen nemen die de insleep van ziektevirus voorkomen. Daarnaast worden zowel dieren op pluimveebedrijven als vogels in het wild geregeld gecontroleerd op antistoffen tegen het vogelgriepvirus. Dit is het zogeheten Early Warning programma. 

Vaccinatie vogelgriep
Hobbypluimvee of bedrijfsmatig pluimvee mag niet (preventief) gevaccineerd worden tegen vogelgriep. Hiervoor is toestemming nodig van de Europese Commissie. 

(bron http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dieren/vraag-en-antwoord/wat-is-vogelgriep-aviaire-influenza.html)