Het Vogelpaspoort is een document ter identificatie van uw vogel. In het paspoort staan alle belangrijke gegevens waaraan u uw vogel kunt identificeren. Daarnaast staan er in het paspoort vogel gerelateerde gegevens en is er een uitgebreide checklist in opgenomen die nagelopen wordt als uw vogel voor een periodieke controle op consult komt.

Ook worden er uitslagen in vermeld van onderzoeken zoals PDD, PBFD, Polyoma, Chlamydia en ontlastingsonderzoek op o.a. parasieten. Naast deze gegevens is er nog een gedeelte opengelaten voor belangrijke gegevens van de dierenarts. Hier kan de arts belangrijke gegevens vermelden die met uw vogel te maken hebben.

 

Waarom het vogelpaspoort!

Veel grotere kromsnavels halen een leeftijd van 60 jaar of meer. Kleinere soorten kunnen gemakkelijk 10 tot 30 jaar halen.

 

Meerdere eigenaren:

In gevangenschap betekent dit helaas ook vaak dat de vogels meerdere eigenaren krijgen. Soms omdat ze de eigenaar overleven of verkocht worden ivm allergie of toch te druk of vervelend worden voor in de huiskamer of omdat de buren last gaan krijgen.
Op dit moment is het bijna niet mogelijk om een goed bewijs te geven voor de herkenning van een vogel. Je kan je vogel wel laten chippen maar daar word nog veel te weinig gebruik van gemaakt. Naast dat vaak vergeten word waar de vogel is gechipt is vaak ook het nummer verloren gegaan. Alleen dierenartsen en speciaalzaken hebben vaak een goede scanner en kunnen de transponder uitlezen. Daarnaast blijken er vogels te zijn gevonden met meerdere transponders in het lichaam. Dit omdat vogels al dan niet met kwade opzet vaker dan eens zijn gechipt. De enige vormen van herkenning zijn daarmee de vaste voetring en een eventuele bijzondere kenmerk, zoals het ontbreken van een teentje/nageltje of kleur van de nagel. Een voetring alleen is echter geen echt goed bewijs om de herkomst en eigendom aan te tonen, hij moet leesbaar en geïdentificeerd zijn.


Herkenning van uw vogel:

Het vogelpaspoort biedt een goede en duidelijk overzichtelijke oplossing. Een goed ingevuld paspoort levert u een sluitend bewijs voor de herkenning van uw vogel. Niet door nieuwe dingen aan uw vogel toe te voegen maar juist door alle gegevens van en over de vogel bij elkaar te gaan voegen. In het paspoort wordt natuurlijk het ringnummer van de vogel vermeld. Daarnaast echter wordt ook de transponder code vermeld en de locatie waar deze is ingebracht. Dit maakt het al een stuk gemakkelijker om de transponder op te sporen. Ook zijn er in het paspoort mogelijkheden om bijzondere kenmerken te noteren.


Gegevens kweker en ouder paren:

In het paspoort worden  ook de gegevens van de kweker en van de ouder vogels vermeld. Hierdoor is het zelfs mogelijk geworden om een verwantschapstest te laten uitvoeren. Naast de hierboven vermelde kweker wordt ook de gegevens van de eigenaar van de vogel vermeld. Voor als de vogel doorverkocht word is er de mogelijkheid om de gegevens van de tweede eigenaar op te nemen. Hierdoor is ook het bewijs van herkomst te leveren indien dit gevraagd wordt.

Registratie van ouderparen / kweekkoppels:

Een ander probleem in de wereld van de dieren is dat er veel inteelt bestaat. Voor een aantal mensen is dit een doorn in het oog. Juist om een sterke soort te behouden is vers bloed belangrijk. Dit omdat inteelt meestal op langere termijn leidt tot verzwakking van de soort. Veel doorgekweekte vogels worden zwakker en gevoeliger voor bepaalde ziekten. Dit is gemakkelijk terug te dringen door inteelt te voorkomen. Omdat kwekers vaak meerdere koppels hebben waarmee zij kweken is aan alleen het ringnummer niet te zien of een vogel onverwant of uit eenzelfde nest afkomstig is. Ook hier biedt het paspoort een goed begin. Doordat de gegevens van de ouder vogels in het paspoort worden vermeld is het op termijn gemakkelijk om inteelt in de eerste lijn te voorkomen. Vooropgesteld dat de kweker de gegevens eerlijk en goed heeft ingevuld. Vergelijk de ouder gegevens van de twee aan te schaffen vogels met elkaar en je weet zeker dat je een onverwant koppel samengesteld hebt.

Cites lijst 1 vogel:

Veel mensen blijken niet te weten wat voor vogel ze werkelijk bezitten. Meestal weten ze de soort te vermelden maar verder komen ze niet. Op zich is dit jammer te noemen omdat er veel soorten in gevangenschap blijken te zitten waarvan men vermoed dat deze er niet of nagenoeg niet meer zijn. Het probleem begint echter pas echt als het blijkt te gaan over een Cites lijst 1 vogel. Hier moet de eigenaar een vergunning hebben voor het bezit, het aanbod of de aanschaf of zelfs het vervoer van de soort. Als je bijvoorbeeld met een “lijst 1” vogel wordt aangehouden zonder dat u daarvoor de juiste documentatie bezit loopt u de kans per direct de vogel te moeten inleveren. Daarnaast wacht er dan vaak ook nog een flinke boete voor u.

Vogelpaspoort overzichtelijk:

In een goed ingevuld vogelpaspoort staan alle gegevens netjes bij elkaar. Zo staat er de wetenschappelijke en de Nederlandse naam vermeld in het paspoort boven de roepnaam van de vogel. Ook staat er in het paspoort vermeld of er voor het houden / bezitten van de vogel een vergunning nodig is en zo ja wat het vergunningnummer is. De vergunning zelf dient u te allen tijde bij het paspoort te bewaren.
Als een vogel van lijst 2 naar lijst 1 gaat dan dient u zo snel als mogelijk de juiste vergunningen aan te vragen. Hiervoor is het noodzakelijk om de herkomst van een vogel aan te tonen. Ook hier is het paspoort wederom van grote waarde doordat de gegevens van de kweker en de oudervogels, enzovoort staan vermeld.

In het kort: Waarom het vogelpaspoort?

  • Ter identificatie van de vogel.
  • Bewijs van herkomst.
  • Bewijs van eigendom.
  • Vastleggen van onderzoeken en gezondheidscontroles
  • Ter voorkoming van inteelt.
  • Diefstal preventieve werking.
  • Alles in 1 boekje overzichtelijk bij elkaar.