Dieren kunnen infectieziekten overbrengen. Een aantal van deze infectieziekten is ook besmettelijk voor ons als mensen. Deze ziekten noemen we de zoönosen 

Hoe loop ik een zoönose op?  

Een zoönose kunt u op allerlei manieren oplopen; via voedingdoor recreatie in het buitengebied, door  zwemmen in (stilstaand) oppervlaktewater of door spelen in een zandbak. Maar ook via direct contact  met dieren op een kinderboerderij of onze eigen huisdieren kan een zoönose worden opgelopen.  

Risicogroepen 

Jonge kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een zwakker immuunsysteem lopen meer risico om ziek te worden door een zoönose. Ook mensen die beroepshalve met dieren of dierlijke producten omgaan, lopen meer risico om een zoönose op te lopen omdat ze zo’n ziektekiem vaker tegen kunnen komen 

Hoe voorkom ik een  zoönose? 

 • Goedhygiëne is erg belangrijk. Was na contact met dieren, na tuinieren of na het buitenspelen altijd de handen met water en zeep. 
 • Houd nagels van kinderen kort. 
 • Dek zandbakken af zodat dieren er niet in kunnen ontlasten. 
 • Controleer uzelf goed op teken. 

Wat betreft de dieren om u heen: 

 • Ontworm honden en katten regelmatig, zeker jonge dieren. Laat ze vaccineren en bestrijd vlooien en teken. 
 • Verschoon dagelijks de kattenbak en ruim hondenpoep op.  
 • Laat een dier niet in het gezicht of aan wonden likken. 
 • Controleer uw huisdier op teken nadat u in het bos of bij struiken bent geweest. Verwijder een eventuele teek zo spoedig mogelijk. 
 • Bestrijd ongedierte (muizen en ratten) in en om huis. 
 • Vermijd contact met zieke dieren. 

Wat voedsel betreft: 

 • Transporteer en bewaar voedsel bij de juiste temperatuur. 
 • Verhit voedsel door en door, zodat het van buiten én van binnen gaar is. 
 • Wees voorzichtig met rauw of rosé vlees, drink geen rauwe melk. 
 • Was rauwe groente en fruit goed met schoon water. 
 • Neem bij inblikken of wecken uiterste hygiëne in acht. 
 • Gebruik schoon keukengerei, was handdoeken, theedoeken en vaatdoeken zeer regelmatig; liefst iedere dag. 
 • Was de handen vóór het bereiden van eten, maar ook tussendoor na het vastpakken van bijvoorbeeld vlees. Gebruik voor rauwe vleesproducten aparte messen en snijplanken. 

Bij ziekte: 

 • Mocht er ondanks de door u genomen voorzorgsmaatregelen helaas toch iemand ziek geworden zijn, raadpleeg dan de huisarts. Geef bij twijfel over uw aandoening aan dat uw contact hebt met (huis)dieren, en bespreek eventuele verschijnselen bij die dieren. 
 • In geval van ziekte bij uw dier: raadpleeg ons als dierenarts. Een aantal zoönosen moet door de dierenarts verplicht aangegeven worden bij de overheid zodat er verder onderzoek gedaan kan worden, dit zullen we met u bespreken.