Om allerlei redenen kan het belangrijk zijn dat huisdieren geïdentificeerd kunnen worden en dat de bij het dier behorende gegevens worden opgeslagen. Bijvoorbeeld als uw dier is weggelopen en wordt gevonden, zodat het kan worden teruggebracht. Maar ook als het gaat om controle aan de grens, zodat er geen illegaal gevangen dieren kunnen worden geïmporteerd. Identificatie van dieren is nuttig bij het tegengaan van malafide handel. Ook bij het bestrijden van dierziekten speelt identificatie en registratie een rol. Zo kan men bijvoorbeeld zien of de vaccinaties in een dierenpaspoort wel echt bij dit specifieke dier horen. Wilt u uw huisdier verzekeren tegen ziektekosten, dan is vrijwel altijd een chip vereist.

LET OP: het chippen en registreren van uw huisdier geldt (net als een paspoort) niet als eigendomsbewijs!  

 

Wat is een chip? 

De officiële naam van een chip is transponder. Dit is een heel klein buisje van bioglas of kunststof. De lengte van de chip is ongeveer 12-14 millimeter. In het buisje zit een klein stukje micro-elektronica. De micro-elektronica bestaat uit een spoel en een microchip. In de microchip zit het registratienummer opgeslagen. Wanneer een afleesapparaat in de buurt van de chip gehouden wordt, gaat in de spoel een kleine inductiestroom lopen. Deze inductiestroom activeert de computerchip: de chip zendt een signaal uit. Het afleesapparaat vangt dit op en het registratienummer kan worden afgelezen. Zonder afleesapparaat doet de chip niks: er zit geen batterij of andere energiebron in.

Registratienummer

Er zijn voor huisdierenchips eigen ISO-normen, namelijk ISO 11784/11785. Chips die hieraan voldoen bevatten een registratienummer van 15 cijfers waarvan de eerste 3 een landcode of een fabrikantcode vormen. Voor Nederland is de landcode 528. Deze registratienummers zijn altijd uniek.  Er bestaan vooral in het buitenland ook chips die niet aan de ISO-normen voldoen. Deze kunnen niet met elk apparaat worden afgelezen. In dat geval kunnen er situaties zijn, zoals bij douane controles, waarbij de eigenaar verplicht zelf moet zorgen voor een apparaat om de chip af te kunnen lezen.

Door een chipreader bij het dier te houden op de plek waar de chip zit, wordt het registratienummer zichtbaar. Gevonden dieren kunnen zowel in Nederland als in het buitenland gecontroleerd worden op de aanwezigheid van een chip. Zowel voor als na het inbrengen van de chip controleert degene die de chip inbrengt of het registratienummer afleesbaar is. Ook controleert hij of het registratienummer overeenkomt met de barcode die op de bij de chip geleverde stickers staat. Door de chip kan uw dier, mits de gegevens van u als houder ook geregistreerd zijn, altijd geïdentificeerd worden.

Welke diersoorten kan ik laten chippen?

U kunt uw hond of kat laten chippen, maar ook paarden worden gechipt. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld konijnen, koi, papegaaien, fretten, slangen, schildpadden en dergelijke gechipt worden. Mocht uw dier ontsnappen en worden gevonden, dan kunt u in de meeste gevallen dankzij de chip en een goede registratie opgespoord worden als houder van het dier. Op die manier kunnen u en uw dier herenigd worden. Dat geldt niet alleen voor honden en katten, maar ook voor bijvoorbeeld konijnen die uit uw tuin kunnen ontsnappen of papegaaien die weg kunnen vliegen.

Wie mag een dier chippen?

U kunt uw dier laten chippen bij uw dierenarts of bij iemand die beroepsmatig chipt. (Rashonden waarvoor een stamboom wordt aangevraagd bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland worden gechipt door een chipper van deze Raad.)

Hoe wordt een dier gechipt?

Als een dier gechipt wordt, wordt een microchip met behulp van een injectienaald onder de huid ingebracht. Bij honden en katten wordt de chip bij voorkeur tussen de schouderbladen of aan de linkerzijde van de hals ingebracht. Voor andere diersoorten, zoals konijnen, koi, paarden en papegaaien gebeurt het soms op een andere plek. Het inbrengen van de chip is relatief pijnloos voor het dier en te vergelijken met andere injecties.

Mijn dier is gechipt; nu nog registreren!

Met chippen alleen bent u er niet. Uw dier kan alleen worden geïdentificeerd als het ook daadwerkelijk ergens geregistreerd staat. Het chipnummer moet dus gekoppeld worden aan de gegevens van uw dier en aan uw contactgegevens. Soms doet de dierenarts dit al voor u. Zie ommezijde voor hoe wij registreren.

Er zijn verschillende databanken waar u uw dier kunt laten registreren. Op www.chipnummer.nl vindt u een overzicht van de verschillende databanken. Let bij het kiezen van een databank niet alleen op de prijs, maar ook op de mogelijkheden. Zo is het belangrijk dat u het dier op uw eigen naam kunt zetten en dat u zelf alle gegevens kunt inzien en wijzigen. Zorg ervoor dat uw dier wordt ingeschreven bij een databank die altijd – dus 24 uur per dag en 7 dagen in de week- bereikbaar is.

Let er op dat u veranderingen in de gegevens, zoals een verhuizing of een ander telefoonnummer, direct doorgeeft aan de databank. Anders verouderen de gegevens in de databank en is de kans op hereniging bij vermissing kleiner.

Ben ik verplicht mijn dier te laten chippen?

Voor alle honden die er in Nederland bijkomen vanaf 1 april 2013 geldt een chip- en registratieverplichting (I & R regeling). Voor alle honden, katten en fretten geldt een identificatieverplichting als u met hen naar het buitenland wilt reizen of vanuit het buitenland naar Nederland wilt reizen. Binnen de landen van de EU is daarvoor sinds 3 juli 2011 de chip verplicht.

Tevens voor paardachtigen, landbouwhuisdieren en veel soorten hobbydieren geldt een verplichte identificatie en registratie. Deze dieren worden echter meestal niet gechipt, maar dragen vaak zogenaamde oormerken. Voor diersoorten die vermeld staan op de CITES lijsten, is identificatie en registratie soms verplicht. Dit kan in veel gevallen gedaan worden door middel van een chip.

I & R regeling: verplicht chippen en registreren voor honden

Dit houdt in dat Identificeren (chippen) én Registreren verplicht is voor pups die na 1 april 2013 zijn geboren. Zij moeten voor een leeftijd van 7 weken bij de fokker gechipt zijn en voor een leeftijd van 8 weken door de fokker geregistreerd zijn bij één van de daarvoor aangewezen databanken.

Haalt u vanaf 1 april 2013 een hond, ongeacht zijn leeftijd, vanuit het buitenland naar Nederland, dan bent u verplicht deze binnen twee weken nadat hij Nederland is binnengebracht te registreren bij een daarvoor aangewezen databank. Deze honden moeten al gechipt zijn om Nederland binnen te kunnen komen.

Valt uw hond onder deze chip- en registratieverplichting, dan bent u voor de rest van het leven van de hond verplicht de registratie actueel te houden. Klopt de registratie van uw hond niet, dan riskeert u een boete.

  • De fokker of verkoper moet binnen 14 dagen na de verkoop zijn registratie stopzetten.
  • Bij aankoop moet u binnen 14 dagen het chipnummer op uw naam laten registreren.
  • U moet vervolgens elke wijziging, zoals een adreswijziging, maar ook overlijden of verkoop van de hond, binnen 14 dagen doorgeven aan de databank.

Voor de registratie van deze honden is een aantal databanken aangewezen die voldoen aan de eisen van het ministerie van Economische Zaken. Deze vindt u op www.chipjedier.nl en op www.drloket.nl. Op www.chipjedier.nl vindt u uitgebreide informatie over deze verplichting.

Chippen en Registreren door Vets & Pets Klinieken

Onze klinieken hanteren één tarief voor het chippen inclusief registreren, waarbij we gebruik maken van de databank Backhomeclub.nl of het NDG. In sommige situaties hanteren we aangepaste chiptarieven (bijvoorbeeld in combinatie met: een ingreep of  vaccinatie van een jong dier). Informeer naar de mogelijkheden.

Alle dieren die wijzelf chippen registeren we gelijk voor u, dit om te kunnen borgen dat het correct en bij de juiste databank gebeurt. U krijgt automatisch een bevestiging van de registratie toegestuurd, welke u goed moet bewaren voor wijzigingen in de toekomst.

Ook het registreren van reeds gechipte dieren kunnen wij voor u verzorgen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het voor dieren (welke buiten I & R regeling vallen) voorzien van een Backhome-chip gratis is indien uzelf voor de online registratie zorgt bij Backhomeclub.nl en wij rekenen hiervoor een kleine vergoeding.

Het chippen wordt door sommige huisdierenzorgverzekeraars vergoed. Informeer bij uw zorgverzekeraar of uw polis de kosten van het chippen dekt. Bij het afsluiten van een polis is het gebruikelijk dat uw dier gechipt moet zijn.

Informatiebron: brochure van het LICG ‘Chippen en Registreren’