Nieuwe wetgeving met betrekking tot het scheiden van jonge parkieten en papegaaien

Op 1 juli treedt het Besluit Houders van Dieren in werking. Dat brengt een aantal veranderingen met zich mee. Zo moet een verkoper van een dier voortaan verplicht schriftelijke informatie meegeven aan de nieuwe eigenaar. Deze informatie moet in elk geval ingaan op verzorging, huisvesting, gedrag en de kosten die met het houden van het dier gemoeid zijn. Hiermee wordt de nieuwe eigenaar geholpen om het dier goed te verzorgen.

Leeftijd waarop dieren bij de moeder weg mogen.

In het Besluit Houders van Dieren zijn ook regels vastgelegd voor de leeftijd waarop dieren van hun moeder gescheiden mogen worden. Voor hond en kat is dat net als vroeger vanaf 7 weken. Voor konijnen is de leeftijd opgetrokken naar 6 weken. Alleen wanneer jonge konijnen direct in een groep met soortgenoten worden gehuisvest of op het bedrijf blijven waar ze geboren zijn tot ze 6 weken oud zijn, mogen ze vanaf 4 weken bij de moeder worden weggehaald.

Voor papegaaien  en parkieten houdt de nieuwe regelgeving in dat jonge vogels minimaal zo lang bij de oudervogels moeten blijven totdat ze volledig zelfstandig kunnen eten en daarvoor niet meer afhankelijk zijn van de ouders. Hoe lang die periode duurt, verschilt per soort en is vastgelegd in een aparte bijlage.  van 43 dagen bij een grasparkiet, tot 4 à 5 maanden voor verschillende soorten papegaaien kaketoes en ara’s.

 

Wel wordt er een uitzondering gemaakt als het welzijn van de jongen of de oudervogel zulks noodzakelijk maakt. Of zoals de wet zegt:

“Artikel 2.2, zevende lid,  de wet is niet van toepassing indien de houder aannemelijk kan maken dat het scheiden van een dier van het ouderdier noodzakelijk is met het oog op de gezondheid en het welzijn van het dier of het ouderdier”.

De bewijslast hiervan zal bij de liefhebber/kweker liggen. Het is daarom belangrijk hier een goede administratie van bij te houden.

 

U kunt alles zelf nalezen op de officiële website van de overheid

Aan het eind van de regeling vindt u bijlage 1, waarin alle parkiet- en papagaai-achtigen worden genoemd met de Nederlandse en Latijnse naam en het aantal “scheidingsdagen”

 

Lees hier de letterlijke tekst van het Besluit Houders van Dieren