Er moet onderscheid gemaakt worden tussen breuken waarbij het wortelkanaal geopend wordt of waarbij het wortelkanaal ongeopend blijft.

 

  • Afgebroken tand met ongeopend wortelkanaal

Als een deel van het glazuur afbreekt ligt daaronder de dentine bloot. Of de tand pijnlijk is, hangt af van de afstand die er nog over is tot het wortelkanaal, waar de zenuw in zit.

Bij mensen is bekend dat zelfs als de afstand tot de zenuw nog redelijk groot is, de tand gevoelig kan zijn. Het blootliggende oppervlak kan worden afgeschermd (“sealen”) met tandheelkundige materialen. Niet-gesealde dentine heeft de neiging geel of bruin te verkleuren op basis van kleurstoffen uit de voeding.

 

  • Afgebroken tand met geopend wortelkanaal

In het wortelkanaal ligt de tandzenuw. Als het wortelkanaal geopend is, treedt er een kleine bloeding op; uit de tand. U kunt dit zien als een rood puntje.

Een verse fractuur van een onderhoektand bij een hond. Het rode weefsel markeert het wortelkanaal.

 

Als het wortelkanaal geopend wordt, is dit altijd pijnlijk! Ook al merkt u ogenschijnlijk niets aan uw hond of kat!

Er moet dus altijd iets gebeuren! Er zijn dan drie opties:

 

  1. Pulpa-overkapping

Indien het een jonge hond betreft (=jonger dan 2 jaar), dan is de tand nog niet volledig ontwikkeld. Als de zenuw en bloedvaten in het wortelkanaal verdwijnen, stopt de ontwikkeling van de tand en zal de tand nooit de sterkte halen die een onbeschadigde tand behaalt. Daarom wordt bij jonge honden bij voorkeur getracht de tandontwikkeling door te laten gaan door een zenuwsparende operatie uit te voeren. We spreken van een “pulpa-overkapping”. Hierbij wordt het wortelkanaal gesloten terwijl getracht wordt de zenuw en de bloedvaten in het wortelkanaal te behouden. Dit lukt alleen als de behandeling snel na het afbreken van de tand wordt uitgevoerd.

Een afgebroken tand met geopend wortelkanaal bij een jonge hond is dus een spoedgeval!

 

  1. Wortelkanaalbehandeling

Bij een hond ouder dan 2 jaar heeft een pulpa-overkapping geen zin: de tand is volledig ontwikkeld en een wortelkanaalbehandeling kan het probleem –mits goed uitgevoerd- voor altijd oplossen.

 

  1. Extractie

Indien het een minder belangrijke tand betreft of indien een eigenaar er om andere redenen niet voor kiest de tand te behouden, dient de tand getrokken te worden.

 

Niets doen en afwachten is dus GÉÉN optie!

 

Bij het bepalen van de keuze welke behandeling het beste bij uw dier past, wordt dus gekeken naar de leeftijd, welke tand het betreft (bij een hoektand of scheurkies wordt eerder gekozen voor een wortelkanaalbehandeling dan bij een snijtand); de kosten; en de wensen van de eigenaar.

 

Fractuur van een ondersnijtand van een hond. Omdat dit een voor de hond minder belangrijke tand betrof, koos de eigenaar voor extractie.