Definitie

De eerste kies bij deze kat achter de hoektand (P3) is voor een groot deel verdwenen door tandresorptie.

Dit is een afkorting die staat voor Feline Odontclastic Resorptive Lesion’s. Vroeger werd gesproken van Tandhalslesies en zelfs van Katten-cariës (hoewel deze aandoening niets met cariës te maken heeft.)

Tegenwoordig zien we deze aandoening niet alleen bij katten maar (zij het minder frequent) ook bij andere diersoorten, waaronder de hond. Het is dan ook beter te spreken van Resorptive Lesions of te wel: tandresorptie.

 

 

 

 

Duidelijk zichtbare resorptie op de achterzijde van een hoektand van een kat

Beeld

We zien deze aandoening zeer frequent bij katten. Het betreft vaak de kiesjes van de onderkaak, en met name het eerste kiesje achter de hoektand, de zgn. P3. (Bij katten ontbreken de P1 en P2).  Vaak manifesteert deze aandoening zich als een rode uitstulping op de rand van het tandvlees. Dit is tandvlees dat een gat in het glazuur van de tand of kies blijkt te bedekken.

 

 

 

Kiespijn

Anders dan bij cariës, waarbij de aantasting van de tand van buiten naar binnen optreedt, betreft dit een aantasting vanuit de binnenkant van de tand. De in het wortelkanaal aanwezige cellen (de zgn. “odontoclasten”) lossen de tand van binnenuit op en het gaatje dat we in de tand zien is daarom het eindstadium van de aandoening. Er is dus vaak een open verbinding met het wortelkanaal, waardoor deze aandoening  ZEER pijnlijk is.

 

 

Oorzaak en preventie

Hoewel er de laatste jaren uitgebreid onderzoek gedaan is om de oorzaak van deze aandoening te achterhalen, is nog steeds niet bekend waardoor deze resorptie optreedt. Omdat de oorzaak onbekend is, kunnen we dus helaas ook nog niets doen om het probleem te voorkómen…

De enige mogelijkheid om de aandoening in een vroeg stadium te onderkennen is door het maken van röntgenfoto’s van het hele gebit.

 

 

Therapie

Vullen van zo’n gat in een element is geen optie: de odontoclastische resorptie gaat gewoon door en de vulling valt er na verloop van tijd uit. Helaas is de enige therapie (zeker zolang we de exacte oorzaak van de aandoening net kennen):  extractie. Er bestaan twee vormen van deze aandoening. Type I is een vorm waarbij vooral de kroon is aangetast; de wortel van de tand is nog relatief normaal aanwezig. Bij Type II is vooral de wortel aangetast. Dit kan uiteindelijk leiden tot het totaal verdwijnen van de wortel, waarbij al het wortelmateriaal wordt opgenomen in het om de tand heen liggende bot. Bij type I is een normale extractie mogelijk; bij Type II niet meer: er is immers geen wortel meer te onderscheiden in het botweefsel. In dit geval wordt een kroonamputatie gedaan. Dat wil zeggen dat de kroon net onder het tandvlees wordt afgefreesd en het tandvlees over de wortelrest wordt gehecht. Voor een juiste behandeling moet je dus weten of je met type I of type II te maken hebt. Daarom is voor het maken van de juiste keuze voor de behandeling van Tandresorptie een röntgenfoto dus absoluut noodzakelijk!

 

De basis van de kroon van deze hoektand is rondom geresorbeerd. Op de röntgenfoto is dit eveneens te zien. De wortel van de tand is geheel opgelost in het bot en is niet meer van het bot te onderscheiden. We spreken van een resorptie laesie Type II

 

 

Tandresorptie bij katten komt vaak voor en is uitermate pijnlijk!

Bij een niet etende kat, moet er dus altijd goed naar het gebit gekeken worden!