Dikke wang

Kieswortelabcessen zijn pijnlijk: dieren en mensen kunnen er echt ziek van zijn! Soms zwelt de hele wang van een hond erdoor op, net als bij de mens. Soms breken dergelijke abcessen door naar de buitenwereld. Dit kan zijn naar de mondholte, maar het kan ook zijn dat het abces door de kaak en de huid heen breekt. Typerend is het fistelende wondje in de huid tussen de neus en het oog dat steeds weer opnieuw opengaat.

 

 

Stinkdier met een recidiverende fistel onder het linker oog. Bij inspectie van de bek bleek een afgebroken linker bovenhoektand met een bijbehorend wortelabces hiervan de oorzaak.
 

 

Oorzaak

Wat veroorzaakt nu zo’n abces? Het betekent dat er bacteriën bij de wortelpunt aanwezig zijn. De volgende vraag is dan hoe deze bacteriën daar dan zijn gekomen. Het kan zijn dat dat via het wortelkanaal is gebeurd. We zien dat vaak bij afgebroken kiezen. Ook is het mogelijk dat de bacteriën zijn binnen gedrongen tussen de tand en het bot in. We zien dit vaak bij parodontitis of bij trauma in de bek.

De bacteriën worden aangepakt door witte bloedcellen (leucocyten). Wanneer leucocyten afsterven vormen zij de etter, die in het abces zit.

 

Röntgenfoto

Helaas is niet zonder verder onderzoek te zeggen welke kies een dergelijk probleem veroorzaakt. Zit een kies heel erg los, dan nog is het maar de vraag of het deze kies is, die ook daadwerkelijk het abces veroorzaakt. We ontkomen er meestal niet aan om een röntgenfoto te maken. Bij een kieswortelabces is vaak een duidelijke opheldering van het bot te zien rond de wortelpunt(en).

Röntgenfoto van een kies met duidelijk opheldering rond twee kieswortels

 


Therapie

Antibiotica onderdrukken remmen of doden de bacterien. Een antibioticum-kuur geeft dan ook veelal snel een verbetering. Echter: antibiotica doen niets aan de open verbinding tussen de buitenwereld en het abces. Omdat de oorzaak niet is weggenomen is de kans op recidiveren (herhalen) van het probleem dan ook groot.

Vaak is de enige oplossing het trekken van het element.

 

Denk bij een wondje op de neus van uw hond, dat iedere keer herstelt, maar toch steeds weer terugkomt aan de mogelijkheid van gebitsproblemen!

 

 Kieswortelabcesje in de onderkaak (pijlen) breken vaak door naar de de mondholte.