Wat is een mastocytoom

Een mastocytoom is een tumor die uitgaat van cellen van de eigen afweer. Vaak word deze tumor in of onder de huid gezien, maar het komt ook voor in milt, lever, maag, darmen en de voorste luchtwegen.

 

 

 

 

Het mastocytoom bij de kat is anders dan dat bij de hond. Er komen twee soorten mastocytomen voor bij de kat. Ook hier gaat de tumor uit van de mastcellen die een onderdeel vormen van de afweer. Maar bij de kat bestaan twee vormen. De histiocytaire- en de mastocytaire vorm. Bij de mastocytaire tumor zijn een compact en een diffuus groeiende vorm te onderscheiden. Met name bij jongere katten (en helemaal Siamese katten) komt de relatief goedaardige histiocytaire vorm voor die zelfs spontaan weer kan verdwijnen. Bij oudere katten zien we vaker de andere vorm. Deze vorm kan in de huid voorkomen, maar het kan ook zijn dat er geen huidafwijkingen zijn en dat de organen zijn aangedaan (lever, milt, maag-darm kanaal, beenmerg).

 

Hoe stellen we de diagnose

Nadat uit een dunne naald biopt is gebleken dat we te maken hebben met een mastocytoom is het verstandig om eerst te kijken of er naast de tumoren in de huid ook aanwijzingen zijn voor veranderingen in de organen. Dus nadat bij het onderzoek alle lymfeknopen zijn gecontroleerd is een echo van de buik en een bloedonderzoek dus over het algemeen de volgende stap.

 

Wat is de behandeling/prognose

Als er bij het echografisch onderzoek geen afwijkingen zijn gevonden dan is het verstandig om de tumor weg te nemen. Zelfs bij de mastocytaire vorm is er een groot deel van de tumoren die zich relatief goedaardig gedraagt (de compacte vorm, meest voorkomend). De diffuse vorm komt minder vaak voor in de huid en vaker in de organen. Als het in de huid voorkomt dan vormt dit type sneller metastasen (uitzaaiingen) naar de organen. Ook kan het zijn dat de afwijkingen in de huid de uitzaaiingen zijn van een mastocytoom in een orgaan.

Als we deze laatste vorm niet behandelen dan overlijden onbehandelde katten vrij snel. Vreemd genoeg kunnen we een langere overlevingstijd (vaak klachtvrij) krijgen door de milt te verwijderen en prednisolon te geven.