In de media komt het vaak ter sprake: Het antibioticabeleid bij dieren. Vaak gaat het dan over dieren die gehouden worden voor menselijke consumptie, zoals koeien, varkens en kippen. Dit gebruik staat nogal in een kwaad daglicht, omdat het in het verleden vaak excessief plaats vond, en omdat resistentie-problemen (bacteriën die niet meer gevoelig bleken voor bepaalde antibiotica) in de humane gezondheidszorg voor een deel aan het gebruik in de intensieve veehouderij geweten worden.

 

De wetgeving is om die reden aanmerkelijk aangescherpt en deze geldt ook voor antibiotica-gebruik bij de gezelschapsdieren. Dit betekent dat bepaalde antibioticasoorten helemaal niet meer voor dieren gebruikt mogen worden en voorbehouden zijn voor het gebruik bij mensen. Voor andere antibiotica-soorten geldt dat ze uitsluitend gebruikt mogen worden nadat met onderzoek is aangetoond dat eenvoudiger antibioticasoorten niet effectief zijn tegen de verantwoordelijke bacterie. In ieder geval mag er helemaal geen antibioticum ingezet worden zonder tussenkomst van een dierenarts en nog alleen na een onderzoek van het dier.

Een andere reden waarom er ook steeds meer aandacht voor het antibioticagebruik in de gezelschapsdierensector komt is dat gebleken is dat ook vele huisdieren al resistente kiemen bij zich dragen. De hoeveelheid antibiotica gebruikt bij gezelschapsdieren is vele malen kleiner dan in de landbouwhuisdierensector, maar het contact met onze gezelschapsdieren is veel intensiever, waardoor het risico zeker zo hoog is*


Het is van groot belang dat wij als dierenartsen terughoudend zijn met het voorschrijven van antibiotica.

Dit is van belang voor de gezondheid van onze dieren, maar ook zeker voor onze eigen gezondheid. Door gedegen onderzoek uit te voeren alvorens antibiotica voor te schrijven zullen minder bacteriën resistent worden voor antibiotica. Dit is letterlijk van levensbelang! Als bacteriën die bij mens en dier voorkomen resistent worden voor de gangbare antibiotica, kunnen mensen door een simpele bacteriële infectie doodziek worden en bij verminderde weerstand zelfs overlijden.

De wet legt ons daarom beperkingen op waar we ons eenvoudigweg aan dienen te houden, hoewel het ons vaak voor lastige dilemma’s stelt. Wij krijgen regelmatig de vraag van eigenaren of ze een kuurtje antibioticum of een antibioticumzalf kunnen ophalen voor hun huisdier.  Dit is iets wat we niet zonder meer mogen doen, zolang een dier niet is onderzocht. Wij snappen dat het voor u niet altijd gemakkelijk is om met uw huisdier naar de praktijk te komen voor onderzoek en dit is heel begrijpelijk.

In dat geval en afgaande op uw verhaal is het dan soms mogelijk uit te wijken naar andere middelen dan antibiotica die we wel vrij kunnen afgeven, maar voor antibiotica zijn er simpelweg wettelijke restricties.

In andere gevallen zal lichamelijk en eventueel bacteriologisch onderzoek vooraf noodzakelijk zijn. Mocht uiteindelijk de dierenarts een antibioticum voorschrijven dan is het gezien bovenstaande van belang dat een antibioticumkuur altijd volledig wordt afgemaakt en dat u bij aanhouden van de klachten voor het einde van de kuur overleg pleegt met de dierenarts zodat de kuur eventueel verlengd kan worden.

Wij hopen dat we u met deze brief het nut van het juiste gebruik van antibiotica duidelijk hebben kunnen maken.

 

*Het antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren valt in het niet bij het gebruik in de veehouderij, maar het contact tussen mensen en gezelschapsdieren is veel groter. “Het aantonen van ESBL-producerende bacteriën bij gezelschapsdieren is daarom wel degelijk verontrustend”, aldus de Gezondheidsraad.