De vaccicheck is een bloedtest om te bepalen of uw hond nog voldoende beschermd is tegen de ziekten Parvo, Hondenziekte en Hepatitis. Met de vaccicheck kunnen we controleren of er weer een vaccinatie nodig is tegen deze aandoeningen of dat deze uitgesteld kan worden. De vaccicheck kan een aanvulling zijn op het ‘vaccineren op maat’.

 

Wat is de vaccicheck?

De vaccicheck is een test die aangeeft in hoeverre uw hond nog antistoffen heeft tegen de ziekten Parvo, Hondenziekte en Hepatitis. Veel honden hebben na de basisvaccinaties als pup en op 1 jaar leeftijd voldoende afweer opgebouwd tegen deze aandoeningen. Het vaccinatieschema is hier al enige tijd op aangepast door honden niet meer jaarlijks maar eens per drie jaar tegen deze aandoeningen te vaccineren. Er zijn echter honden die bijvoorbeeld 5 jaar na vaccinatie nog voldoende antistoffen hebben, maar dit is vooraf niet te voorspellen. Om dit te kunnen testen is de vaccicheck ontwikkeld: een bloedtest die aangeeft of uw hond nog voldoende antistoffen heeft tegen deze aandoeningen.

Voor leptospirose en besmettelijke hondenhoest (‘kennelhoest’) neemt de bescherming na een jaar altijd af. Voor deze besmettelijke aandoeningen blijft een jaarlijkse hervaccinatie dus noodzakelijk.

 

Waarom de vaccicheck?

De vaccicheck is zinvol bij dieren die oud zijn, dieren die overgevoelig hebben gereageerd op een vaccinatie, bij zieke dieren, dieren waarbij de voorgeschiedenis van entingen onbekend is of in alle andere gevallen waarin u zo min mogelijk wil vaccineren en toch wilt zorgen voor voldoende bescherming van uw hond.

 

Hoe werkt het?

Tijdens het bezoek aan de kliniek voor de jaarlijkse gezondheidscontrole en vaccinatie tegen leptospirose en eventueel besmettelijke hondenhoest wordt een bloedmonster afgenomen. Met behulp van de vaccicheck wordt vervolgens onderzocht of uw hond nog voldoende antistoffen heeft tegen Parvo, Hondenziekte en Hepatitis. Mocht de hoeveelheid antistoffen tegen één of meerdere van deze aandoeningen te laag zijn dan zal alsnog tegen alledrie de ziekten gevaccineerd moeten worden om voldoende bescherming op te bouwen. Het is nog niet mogelijk om de vaccinaties tegen Parvo, Hondenziekte en Hepatitis allen afzonderlijk te geven.

 

Hoe vaak moet ik mijn hond laten ‘titeren’?

Pups en jonge honden: Omdat een goede immuniteitsopbouw met name bij pups en jonge honden erg belangrijk is, is het ons advies om bij pups en jonge honden het basis-vaccinatieschema volledig te volgen. Dat wil zeggen een vaccinatie op 6, 9 en 12 weken leeftijd. Eventueel kan de vaccicheck zinvol zijn op de leeftijd van 16 weken, om te controleren of uw hond na de puppyvaccinaties voldoende antistoffen heeft aangemaakt.

Het afronden van het basis-vaccinatieschema gebeurt met de cocktail-enting op 1 jaar leeftijd, die dan zorgt voor een langdurige aanwezigheid van antistoffen tegen Parvo, Hondenziekte en Hepatitis van meerdere jaren. Ook deze vaccinatie raden wij aan om niet te vervangen door een vaccicheck.

Volwassen honden: Nadat een hond als pup een volledige basis-vaccinatie gekregen heeft, hoeft hij of zij op de leeftijd van 2 en 3 jaar enkel tegen leptospirose en eventueel besmettelijke hondenhoest gevaccineerd te worden. Vanaf de leeftijd van 4 jaar kan dan desgewenst de vaccicheck ingezet worden.

Indien de bescherming nog voldoende is dan hangt het af van de leeftijd van de hond wanneer de vaccicheck herhaald moet worden. Voor honden met een volledig afgeronde basisvaccinatie en voldoende bescherming op 4 jaar leeftijd adviseert de recente richtlijn weer een titerbepaling drie jaar later. Hierna is een jaarlijkse controle geadviseerd en dit geldt ook als de basisvaccinatie nog niet volledig was afgerond. Het is wel belangrijk om te beseffen dat de test een moment opname is en er dus geen zicht is op de duur van de immuniteit. Het aanhouden van een termijn van een jaar voor het hertesten kan in sommige gevallen te lang zijn om voldoende immuniteit te garanderen. Naast de jaarlijkse bescherming tegen leptospirose en besmettelijke hondenhoest blijft een jaarlijkse gezondheidscontrole natuurlijk belangrijk om gezondheidsproblemen vroegtijdig op te sporen.

 

© Vets & Pets 2017