Basic Budget Enting  kort samengevat:

  • Sterk gereduceerd tarief
  • 5 minuten vaccinatie-consult
  • Inloopspreekuren (tijden zijn afhankelijk van locatie, informeer bij de kliniek van uw keuze)
  • Geen vrije keuze dierenarts
  • Voor uitgebreide vragen of gezondheidsklachten dient een normale afspraak gemaakt te worden
  • Vanwege de aandacht die pups en kittens nodig hebben is de BBE niet geschikt voor de vaccinaties van deze dieren. Voor pups en kittens plannen we voor een eerste consult zelfs 20 minuten in maar wel tegen het normale consult-tarief.Zie hier de pdf-versie infobrief Basic Budget Enting


Helaas zijn er nog steeds infecties waarvoor geen goede medicijnen bestaan. Deze ziekten zijn dus niet goed te behandelen en kunnen uw huisdier ernstig ziek maken. Het is daarom van groot belang dat uw huisdier een goede afweer opbouwt tegen deze ziektes. Dit kan door middel van het vaccineren. Wij kiezen er voor op maat te vaccineren, met andere woorden alleen te vaccineren tegen daadwerkelijk voorkomende infecties en ook niet vaker dan nodig

Bovendien wordt deze jaarlijkse ‘vaccinatie op maat’ gecombineerd met een gezondheidscheck; die niet alleen nodig is omdat een ziek dier niet gevaccineerd mag worden, maar ook om tijdig aandoeningen te kunnen signaleren en u bij de aanpak hiervan te adviseren


De Basic Budget Enting  – De hoogstnodige bescherming van uw huisdier

De laatste jaren zien wij dat steeds meer mensen hun huisdier niet meer laten vaccineren of “een jaartje overslaan….”, meestal uit financiële overwegingen. Wij begrijpen dat onder de huidige economische omstandigheden niet iedereen de kosten die een huisdier met zich meebrengt eenvoudig kan opbrengen. Echter het achterwege laten van de jaarlijkse vaccinatie en gezondheidscontrole vinden wij als dierenartsen een verkeerde manier van bezuinigen. Vanwege boven genoemde redenen kan dit namelijk vervelende gevolgen hebben voor uw huisdier, met uiteindelijk hogere kosten voor u als eigenaar als uw huisdier ook daadwerkelijk ziek wordt.

Aangezien wij ons zorgen maken over deze ontwikkeling, willen wij als praktijk naast de reguliere gezondheidscontroles met vaccinaties een extra dienst aanbieden waarin uw huisdier tegen een lager tarief gevaccineerd kan worden; de Basic Budget Enting.

Voorwaarden:

Om dit lagere tarief tot stand te kunnen brengen, moet echter wel gekort worden op de beschikbare tijd van de dierenarts en zal de klant en het huisdier dus minder aandacht krijgen dan bij onze reguliere gezondheidscontrole (beschikbare tijd per dier is 5 minuten).

Bij de Basic Budget Enting zal er dan ook alleen een korte noodzakelijke gezondheidscheck plaats kunnen vinden alvorens de vaccinatie toegediend wordt. Vragen over ontworming, ontvlooing, voeding e.d. kunnen echter alsnog aan de balie bij de paraveterinaire assistentes gesteld worden.

Om deze nieuwe dienst te kunnen aanbieden, zullen hiervoor een beperkt aantal uren per week open gesteld worden. In tegenstelling tot onze overige dienstverlening hoeft voor de Basic Budget Enting geen afspraak gemaakt te worden. Dit betekent echter tevens dat er vooraf ook geen vrije keuze van dierenarts is en er door het inloopkarakter langere wachttijden kunnen ontstaan.


Voorkomen blijft immers beter dan genezen !

De tijden van de inloopspreekuren kunt u vinden onder de vestigingsgegevens van de klinieken.