Het is belangrijk dat aandoeningen bij onze huisdieren in een vroeg stadium herkend worden en tijdig behandeld. We adviseren dan ook bij het constateren van een ziekteverschijnsel of een afwijking, hoe klein het ook lijkt, op tijd naar de dierenarts te gaan om deze te laten beoordelen of een onderzoek of behandeling noodzakelijk is.

Basic Budget Consult
De noodzakelijke behandeling van uw huisdier

We zien tegenwoordig meer en meer dat mensen een bezoek met hun huisdier aan de dierenarts uitstellen. Vaak gebeurt dat uit financiële overwegingen. In de huidige economische omstandigheden maakt men zorgvuldige afwegingen alvorens men geld uitgeeft. Dit kan echter ten koste gaan van de gezondheid en welzijn van het dier. Bovendien leidt een late diagnose en behandeling regelmatig tot extra hoge kosten omdat de behandeling niet op tijd is ingesteld.

Gereduceerd tarief
Om te voorkomen dat uw huisdier een tijdige en noodzakelijk behandeling onthouden wordt bieden de Vets & Pets klinieken voor gezelschapsdieren de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief in een kort 5 minutenconsult uw huisdier door een dierenarts na te laten kijken of een verder onderzoek of behandeling noodzakelijk is.
Als blijkt dat er geen verdere behandeling of onderzoek nodig is, of dat het op eenvoudige wijze op te lossen is, dan blijven de consultkosten beperkt tot het tarief van het Basic Budget Consult. Als er toch een verder onderzoek noodzakelijk is of een uitgebreide behandeling dan zal er een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden.
Het Basic Budget Consult is uitsluitend bedoeld als uw huisdier niet ernstig ziek is en alleen een kort onderzoek of behandeling noodzakelijk geacht wordt. Voor ernstig zieke dieren, uitgebreide vragen, uitgebreide onderzoeken dient u een afspraak te maken bij uw dierenarts. Wilt u bij uw vaste dierenarts een consult, dan zult u daarvoor ook een normale afspraak moeten maken.

U kunt voor het Basic Budget Consult terecht bij uw Vets & Pets kliniek tijdens de inloopspreekuren. Deze tijden, afhankelijk van de locatie, zijn te vinden op de betreffende websites. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Kort samengevat:
• Een sterk gereduceerd tarief
• Een verkort consult van 5 min.
• Inloopspreekuur bij een dierenarts
• Voor uitgebreide vragen of gezondheidsklachten dient u een afspraak te maken