Eén van de moeilijkste – zo niet de aller-moeilijkste – beslissing in het leven, is die over leven en dood. Zeker als deze beslissing betrekking heeft op het huisdier waar u veel om geeft en welke geheel en al van u afhankelijk is. Het is daarentegen heel humaan, dat u ten alle tijden het lijden van uw huisgenoot wilt voorkomen; ‘dat heeft hij beslist niet verdiend’. Ook is het niet vreemd dat er in het traject hier naar toe twijfel ontstaat; ’waar doe je goed aan, wanneer is het moment om te kiezen voor euthanasie’. Is dat als hij pijn krijgt? Maar hoe merkt u dit als eigenaar? Bovendien kunnen niet alleen pijn, maar ook zaken als verwarring, misselijkheid, continue angst dan wel een uitzichtloze ongeneselijke ziekte de kwaliteit van leven enorm verminderen en een aanleiding vormen om euthanasie te overwegen. Hoe maakt u echter de juiste afwegingen in het belang van uw dier? Graag willen wij u en uw huisdier ook in deze laatste levensfase van uw huisgenoot als team bijstaan en daar waar nodig onze professionele ondersteuning bieden.

De periode voorafgaande aan de euthanasie

Soms is er sprake van een concrete aanleiding tot het stellen van vragen over het afscheid nemen van uw dier. Bijvoorbeeld indien een ongeneselijke ziekte wordt vastgesteld, zoals een ernstige hart- of nierziekte of een onbehandelbare vorm van kanker. In andere gevallen kan het een optelsom van verschillende ouderdomskwalen zijn die maken dat u nadenkt over euthanasie. U realiseert zich dat de kwaliteit van het leven van uw huisdier geleidelijk aan afneemt. Maar wanneer is het juiste moment daar gekomen?
Wij bieden u in een dergelijke situatie de mogelijkheid tot het maken van een afspraak bij een vaste dierenarts. Deze vertrouwensarts adviseert u na een algemeen onderzoek van uw huisdier, hoe u uw huisdier optimaal kunt ondersteunen en klachten kunt verlichten, bijvoorbeeld met medicatie tegen pijn of misselijkheid of aangepaste voeding. De arts zal steeds de fysieke gesteldheid van uw huisdier zo objectief mogelijk proberen te beoordelen. Samen met uw eigen ervaring van hoe uw dier zich thuis gedraagt geeft uw arts een zo goed mogelijke inschatting over diens kwaliteit van leven. Uiteraard ligt de uiteindelijke beslissing voor het moment van inslapen bij u zelf, maar indien gewenst, kunnen wij u hierbij adviseren.

Praktische zaken en vragen

Naast het bepalen van het juiste moment zijn er ook veel praktische zaken/vragen rondom het inslapen van uw huisdier. Deze kunt u natuurlijk met de dierenarts bespreken, maar we bieden ook de mogelijkheid voor een kosteloos afscheidsconsult bij een van onze paraveterinairen. Zo kunt u vooraf uw vragen kwijt en bespreekt de paraveterinair allerlei relevante zaken waar u zelf misschien nog niet aan heeft gedacht. Items die o.a. besproken kunnen worden zijn:
– Waar wilt u de euthanasie laten plaatsvinden: op de praktijk of liever in de thuissituatie?
– Hoe om te gaan met kinderen: zijn ze bij het afscheid? En hoe leg je het uit?
– Hoe handelt u ten aanzien van de andere huisdieren: laat u ze afscheid nemen?
– Hoe gaat de euthanasie precies in zijn werk?
– Wat wilt u dat er met uw huisdier gebeurd na de euthanasie: begraven, cremeren of destructie?
– Wat zijn de hiermee samenhangende kosten?
– Heeft u nog speciale wensen rondom het afscheid?
Naast advies en informatie hebben we ook de nodige documentatie voor u beschikbaar. Op deze manier proberen we u zo optimaal mogelijk te helpen om zorgen en onduidelijkheden vooraf weg te nemen.

De euthanasie zelf

Ondanks de voorbereiding en ondersteuning voorafgaande aan de euthanasie, zal dit moment zelf natuurlijk verdrietig blijven; afscheid nemen doet immers pijn. Door twijfels over de juistheid van uw besluit vooraf al zoveel mogelijk weg te nemen en alle praktische zaken al eerder met u te bespreken, proberen we er voor te zorgen dat u op het moment van afscheid nemen al uw aandacht aan uw huisdier kunt geven. Indien gewenst kunt u tijdens of na de euthanasie natuurlijk nog even in alle rust alleen zijn met uw dier. We streven naar een euthanasie die voor uw dier pijn- en stressvrij verloopt en waarbij er alle ruimte is voor uw wensen en emoties.

Lees hier mee over de euthanasie…

Nazorg

Na de euthanasie begint voor u een zware periode: de rouwfase. De verwerking van een verlies heeft tijd nodig, hoe lang verschilt per persoon. Soms hebben eigenaren zoveel moeite om deze periode door te komen, dat een verwijzing naar een psycholoog gespecialiseerd in rouwverwerking zinvol kan zijn. Tenzij u aangeeft dit liever niet te willen, bellen we u enkele dagen na de euthanasie om te informeren hoe het met u en eventuele andere huisgenoten gaat. Mogelijk heeft u nog vragen, bijvoorbeeld over de euthanasie zelf, de reactie van de kinderen of de achtergebleven huisdieren. Deze en alle overige bij u nog spelende vragen kunnen dan alsnog besproken worden. Belangrijk is dat u de door u genomen, o zo moeilijke stap, uiteindelijk een plekje kunt geven en de periode die u met uw huisdier deelde op een voor u juiste wijze kunt afsluiten.