Er zijn verschillende redenen om een huisdier onder narcose (anesthesie) te brengen. Dit gebeurt meestal bij operaties maar ook voor bepaalde onderzoeken kan het beter zijn als uw huisdier helemaal stil ligt en er zelf niets van merkt. Veel eigenaren zijn bezorgd als hun hond of kat onder narcose moet. Wij begrijpen deze bezorgdheid en daarom geven we in deze informatiebrief inzicht in de extra zorg en aandacht die wij aan onze operatiepatiënten bestedenZo zorgen we ervoor dat uw huisdier in onze vertrouwde handen zo veilig mogelijk onder narcose kan.  

Wat houdt deze extra zorg precies in? 

 1. Om de narcose zo veilig mogelijk te laten verlopen adviseren we om voorafgaand aan de narcose een bloedonderzoek uit te laten voeren. Een pre-anesthetisch bloedonderzoek heet dit. Met dit bloedonderzoek controleren algemene bloedwaardes met de name de lever- en nierfunctie, deze organen hebben een belangrijke rol in het uitscheiden van de narcosemiddelen. Mochten we afwijkingen vinden dan kan de dierenarts ervoor kiezen om de narcose aan te passen, in een enkel geval raden we een narcose af. Daarnaast zorgen deze basisbloedwaarden voor een belangrijk referentiepunt voor eventuele bloedonderzoeken in de toekomst. Het afnemen van een pre-anesthetisch bloedonderzoek kan bij de paraveterinair ingepland worden voorafgaande van de geplande OK-dag.
 2. Uw dier wordt opgenomen door de operatieassistent. Er wordt een vragenlijst met u doorgenomen over praktische zaken en de gezondheid van uw huisdier. Zo zorgen we ervoor dat vooraf alles duidelijk is voor u.  
 3. Vlak voor de operatie wordt uw huisdier nogmaals nagekeken door de dierenarts. Afhankelijk van de situatie en ingreep zal de dierenarts nog specifieke zaken met u bespreken. 
 4. Het is altijd mogelijk om voorafgaand aan de narcose een bloedonderzoek te laten uitvoeren. Dit ondervangt eventuele onderliggende lever- of nieraandoeningen die van invloed kunnen zijn op de anesthesie. 
 5. Vrijwel alle honden en risicopatiënten krijgen een infuus-braunule: dit betekent een veilige ingang voor infuus en medicatie bij onvoorziene noodgevallen. 
 6. Vrijwel alle honden en katten worden geïntubeerd (buisje in de luchtpijp). Er wordt extra zuurstof toegediend en de ademgassen worden gemonitord, zodat indien nodig bijgestuurd kan worden. 
 7. We werken met gasnarcose wat over het algemeen veiliger en goed stuurbaar is. Ook worden dieren met gasnarcose weer sneller wakker, dus de duur van de narcose wordt hierdoor zo beperkt mogelijk gehouden. 
 8. M.b.v. onze bewakingsapparatuur houdt de operatieassistent uw huisdier gedurende de ingreep in de gaten: Deze registreert hartslag (ECG), zuurstofsaturatie, CO2, temperatuur en de ademhaling. 
 9. Gedurende de ingreep concentreert de chirurg zich op de operatie terwijl onze speciaal opgeleide paraveterinaire assistenten zich op de anesthesie van uw huisdier concentreren. 
 10. Onze chirurgen opereren in een speciale operatiekamer met ventilatiesysteem en dragen steriele operatiejassen, mutsen, mondkapjes en handschoenen. Dit alles zorgt voor een steriele operatieomgeving met minimale kans op wondinfectie. Bij standaard ingrepen zoals sterilisaties en castraties is antibiotica hierdoor zelden nodig. 
 11. Met een warmtemat, -lamp en/of verwarmd opnamehok zorgen we ervoor dat afkoelen zoveel mogelijk wordt vermeden. Dit bevordert het bijkomen waardoor dieren sneller herstellen van de narcose. 
 12. Alle dieren krijgen pijnbestrijding; zowel via de narcosemiddelen als aanvullende injecties en/of medicatie voor thuis. Veel pijnstillers die we gebruiken werken ook ontstekingsremmend. Dit is aangenamer voor uw huisdier en bespoedigt het herstel.  
 13. Tijdens controles na de operatie houden we in de gaten of uw huisdier volgens plan herstelt. Hiermee kunnen we ook na de operatie optimale zorg leveren. 

 

Wij hopen U met deze informatiebrief inzicht te hebben gegeven in de zorg die wij aan uw huisdier besteden en een deel van uw ongerustheid te hebben weggenomen. Uiteraard blijft het spannend, maar op deze manier worden risico’s wel tot een minimum beperkt. Heeft u toch nog vragen: stel ze gerust! 

© Vets & Pets 2024