Artrose of aseptische artritis is een progressief verlopende chronische aandoening van de gewrichten die circa 1 op de 5 honden treft. Pijn en verlies van bewegingsvrijheid veroorzaken veel ongemak voor de huisdieren, zonder dat het altijd duidelijk zichtbaar is. Gelukkig is er tegenwoordig veel aan te doen, om de klachten en pijn te verminderen en verergering van de artrose te voorkomen is. Daarvoor moeten we de artrose wel in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen.

voorbeeld: artrose van het kniegewricht

Behandeling

Het spreekt voor zich dat een huisdier last ondervindt van artrose, en hoewel de meeste honden en katten met artrose niet piepen of janken, hebben ze wel degelijk pijn. Artrose is een aandoening die we niet kunnen genezen. Wat we wel kunnen is het gewricht zoveel mogelijk proberen te ontlasten zodat het proces vertraagd wordt, en zorgen dat het dier zo weinig mogelijk pijn heeft. De behandeling van artrose berust op verschillende aspecten maar continue pijnbestrijding en ontstekingsremming zijn hierbij essentieel om het proces te vertragen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Begeleiding: het Artrose-consult

Artrose is dus een chronische ongeneeslijke aandoening en de klachten zijn sterk afhankelijk van het “management” van alle factoren die van invloed kunnen zijn zoals beweging, lichaamsgewicht, voeding en voedingssupplementen, medicatie en fysiotherapie. Daarom is er een begeleidingsprogramma ontwikkeld waarin niet alleen een vroegtijdige diagnosestelling en het inzetten van een eerste behandeling opgenomen zijn, maar ook een begeleiding door paraveterinaire assistentes die zorgen voor gewichtscontroles, een objectieve pijnscore en terugkoppeling met de dierenarts. Verder zal er in veel gevallen ook een fysiotherapeut ingeschakeld worden om het bewegingspatroon te helpen herstellen.

Het doel is uiteindelijk een optimaal resultaat te behalen, hetgeen betekent dat het huisdier weer in beweging komt en minimaal pijnklachten ondervindt, en dus zo lang mogelijk een goede kwaliteit van leven.

Het Programma:

  1. Consult bij dierenarts met verstand van (of gespecialiseerd in) artrose: diagnosestelling door lichamelijk en eventueel aanvullend onderzoek, het vaststellen van de mate van pijn d.m.v. pijnscore en instellen van een initiële behandeling
  2. Na 2 tot 4 weken: controle-consult bij zelfde dierenarts: evaluatie (o.a. pijnscore verloop) en uitzetten behandelplan, evt. aanvullend onderzoek
  3. Na 6 maanden: controle-consult bij dierenarts: evaluatie middels lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek, evaluatie en bijstelling behandelplan
  4. Daarna in overleg een halfjaarlijkse controle bij dierenarts, paraveterinair of fysiotherapeut, die waar nodig met elkaar overleg zullen plegen
  5. Indien nodig worden tussendoor maandelijks gratis controles ingepland bij de paraveterinair voor de gewichtsbegeleiding

Het behandelplan kan verschillende van de onderstaande elementen bevatten:

• Medicatie: NSAID
Het tempo waarin artrose zich verergert kan sterk worden vertraagd door het op een juiste manier inzetten van NSAID’s (niet-steroide pijnstillers / ontstekingsremmers ) zij verminderen de gewrichtsontsteking en bestrijden de pijn. Onderbreking van de behandeling kan leiden tot terugkeer van de symptomen en verergering van de artrose zodat continu-gebruik in veel gevallen aan te raden valt.
NDAID’s kunnen ook een rol spelen bij de diagnostiek of het bepalen van de ernst van de pijnklachten door ze tijdelijk toe te dienen en het effect van de medicatie te beoordelen op de beweging en locomotie van het dier.

• Bewegingsaanpassing
Regelmatige beweging is noodzakelijk, maar moet wel op een verantwoorde en gecontroleerde manier uitgevoerd worden. Lichaamsbeweging versterkt spieren, pezen en banden, maar moet beperkt worden bij ernstige pijnklachten en bij honden die veel te zwaar zijn.

• Fysiotherapie met of zonder hydrotherapie kan van groot nut zijn om het natuurlijke bewegingspatroon te helpen herstellen.

• Controle en/of beperking van het lichaamsgewicht
Overgewicht leidt tot extra belasting van gewrichten, daarnaast worden in vetweefsel ontstekingsbevorderende stoffen geproduceerd; beiden kunnen artrose verergeren. Gewichtscontrole is dus uitermate belangrijk. Bij een te zware hond kan gewichtsvermindering een enorme verbetering van de artroseklachten opleveren.

• Voeding en supplementen
De laatste jaren zijn er verschillende diervoedingen voor honden en katten op de markt gekomen die door hun specifieke samenstelling een sterke verbetering kunnen opleveren voor artrose patiënten. Met name een hoog gehalte aan omega-3-vetzuren en het collageen UC II zijn hierbij van belang. In sommige gevallen kan er ook gekozen worden voor het (extra) toedienen van supplementen die deze stoffen bevatten.