Door middel van vaccinatie beschermen we huisdieren tegen een aantal ernstige ziektes. Wij kiezen ervoor om op maat te vaccineren, met andere woorden alleen te vaccineren tegen daadwerkelijk voorkomende infecties en ook niet vaker dan nodig. Daarnaast is het belangrijk dat ziekten in een vroeg stadium herkend en tijdig behandeld worden. We adviseren dan ook om een ziekteverschijnsel of een afwijking bij uw huisdier, hoe klein het ook lijkt, op tijd door de dierenarts te laten beoordelen. In deze informatiebrief lichten we de mogelijkheden van een Basic Budget Enting of Basic Budget Consult toe.

Basic Budget Enting

Het komt voor dat mensen hun huisdier niet meer laten vaccineren of ‘een jaartje overslaan’ uit financiële overwegingen. Onvoldoende vaccineren brengt echter gezondheidsrisico’s met zich mee. De gevolgen van een injectieziekten kunnen groot zijn, waardoor de kosten uiteindelijk juist een stuk hoger kunnen zijn. Om deze reden zijn wij gestart met de Basic Budget Enting; een verkort consult om uw huisdier tegen een lagere kosten te laten vaccineren.

Kort samengevat:

  • Gereduceerd tarief
  • Enkel tijdens inloopspreekuren zonder afspraak
  • Geen vrije dierenarts keuze
  • Verkort consult (5 minuten)
  • Enkel noodzakelijke gezondheidscontrole om te beoordelen of het dier gezond genoeg is om gevaccineerd te worden, geen ruimte voor andere vragen.

Mochten er toch bevindingen zijn die extra aandacht vereisen (bijvoorbeeld aanvullend onderzoek) dan kan er een controle-afspraak worden ingepland. Vragen over parasietenbestrijding, voeding etc. kunnen aan de balie aan de paraveterinair assistentes worden gesteld. De Basic Budget Enting is dus vooral geschikt voor gezonde volwassen dieren waarbij u geen behoefte heeft aan een uitgebreider consult. Voor jonge of juist oude dieren en dieren met een zwakkere gezondheid adviseren we altijd een uitgebreide gezondheidscontrole tijdens een regulier consult. 

Basic Budget Consult

Het uitstellen van controle door een dierenarts kan ten koste gaan van de gezondheid en welzijn van uw dier. Daarom bieden de Vets & Pets klinieken de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief in een kort consult te laten beoordelen of verder onderzoek of behandeling noodzakelijk is. Als blijkt dat er geen verdere behandeling of onderzoek nodig is of dat het op eenvoudige wijze op te lossen is, dan blijven de consultkosten beperkt tot het Basic Budget Consult. Als er toch een verder onderzoek noodzakelijk is of een uitgebreide behandeling dan zal er een nieuwe afspraak gemaakt worden, of wordt als de tijd dit toelaat het consult uitgebreid tot een regulier consult. Het Basic Budget Consult is dus enkel geschikt als uw huisdier niet ernstig ziek is en alleen een kort onderzoek of behandeling noodzakelijk geacht wordt. Voor ernstig zieke dieren, uitgebreide vragen of onderzoeken maakt u een reguliere afspraak.

Kort samengevat:

  • Gereduceerd tarief
  • Enkel tijdens inloopspreekuren zonder afspraak
  • Geen vrije dierenarts keuze
  • Verkort consult (5 minuten)
  • Voor uitgebreide vragen of gezondheidsklachten maakt u een reguliere afspraak

De tijden van deze inloopspreekuren zijn afhankelijk van de locatie: informeer bij uw Vets & Pets kliniek.