Bij endoscopie wordt er met een optiek letterlijk naar binnen gekeken in de verschillende lichaamsholtes van huisdieren. 


Flexibele endoscopie

Bij flexibele endoscopie wordt gebruikt gemaakt van een flexibele slang die bestuurbaar is en waarin een digitale camerachip zit of waarin via glasvezels het beeld naar een uitwendige camera wordt gebracht en vervolgens op een monitor verschijnt.

Deze techniek wordt vooral gebruikt voor het maagdarmkanaal en de diepere luchtwegen.

Starre endoscopie

Bij starre endoscopie bestaat het optiek uit een starre buis waardoor er dus geen bochten gemaakt kunnen worden. Deze techniek wordt vooral gebruikt voor de bovenste luchtwegen, gewrichten (zie arthroscopie) en de buikholte (zie ook laparoscopie). In beide gevallen gevallen kunnen via werkkanalen instrumenten en vloeistoffen naar binnen gebracht worden voor het nemen van monsters of zelfs voor het verwijderen van vreemde voorwerpen (bijvoorbeeld vishaakjes, sateprikkers e.d. uit de maag of grasaartjes uit oren of neuzen).

Zonder een ingrijpende operatie kan zo het weefsel beoordeeld worden, en kunnen we eventueel monsters nemen voor pathologisch onderzoek of een vreemd voorwerp verwijderen. Omdat het dier volledig stil moet liggen om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren, zal endoscopie veelal onder volledige narcose worden verricht.