Een van de moeilijkste – zo niet de aller moeilijkste – beslissing in het leven, is die over leven en dood. Zeker als deze beslissing betrekking heeft op een ander levend wezen waar je veel om geeft. Het is dan ook heel menselijk dat als je ziet dat het minder gaat met je huisdier, je wilt voorkomen dat deze lijdt; ‘dat heeft hij niet verdiend’.

Ook is het dan logisch dat er twijfel ontstaat; ’waar doe je goed aan, wanneer is het moment om te kiezen voor euthanasie’. Is dat als hij pijn krijgt? Maar hoe merk je dat als eigenaar. Bovendien kunnen niet alleen pijn, maar ook zaken als verwarring, continue angst dan wel een uitzichtloze ongeneeslijke ziekte de kwaliteit van leven enorm verminderen en aanleiding zijn om euthanasie te overwegen.

Graag willen wij u bijstaan in dit voor u als huisdierenbaasje lastige traject. Bij een vaste eerste keuze van dierenarts kan een vertrouwensrelatie ontstaan welke bij het maken van moeilijke beslissingen van groot belang kan zijn.

Euthanasie door de dierenarts op de praktijk
Net als bij een gewoon consult kunt u voor een euthanasie een afspraak maken op de praktijk. Is de hele ziektegeschiedenis van uw dier bekend dan wordt deze afspraak liefst bij uw vaste dierenarts ingepland. In elk ander geval wordt er altijd eerst een afspraak bij één van onze dierenartsen gemaakt om, samen met u, de situatie te beoordelen en te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Het komt namelijk voor dat er toch behandelingsmogelijkheden zijn, waar u zelf niet aan had gedacht. Als er uiteindelijk besloten wordt tot euthanasie, dan gebruiken we vaak een apart hiervoor ingerichte ruimte, waar u in alle rust afscheid van uw huisdier kunt nemen.

Euthanasie door één van onze dierenartsen aan huis
Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat de euthanasie van hun huisdier ook thuis kan plaatsvinden. Dit kan voor uw huisdier prettiger zijn wanneer het erg ziek is, niet meer zo mobiel is of gewoon erg gespannen of angstig is op de praktijk. Ook voor u zelf kan het de voorkeur hebben om dit laatste moment niet op de praktijk, maar in de vertrouwde huiselijke omgeving te beleven.

De euthanasie
De dierenarts zal altijd eerst een prikje geven dat vergelijkbaar is met een narcose. Deze prik krijgt het dier vaak in een spier, maar soms wordt er gekozen voor een bloedvat. Het duurt ongeveer 5 tot 10 minuten voordat uw huisdier slaapt. Braken komt steeds minder vaak voor met de moderne narcosemiddelen. Meestal laat de dierenarts u nu even alleen, maar als u dit prettiger vindt dan kunnen we ook bij u blijven totdat uw dier onder narcose is. U mag hierin uiteraard uw wensen aangeven.
Als uw huisdier slaapt, is het tijd voor de laatste injectie. Meestal wordt deze in een bloedvat gegeven. Maar bij kleinere dieren of dieren in een erg slechte conditie lukt dit niet altijd en wordt deze prik in een orgaan gegeven. De meeste dieren slapen rustig in. Soms worden spiertrillingen gezien en haalt het dier nog een keer diep adem. Dit zijn reflexen van het lichaam, waar uw huisdier niets meer van merkt. De meeste dieren hebben hun ogen open als ze zijn overleden. Als u het niet prettig vindt dan hoeft u niet bij deze tweede injectie aanwezig te zijn. U kunt altijd de ruimte even verlaten en later terugkomen. De dierenarts zal naar het hart luisteren en bevestigen dat het dier overleden is. U kunt hierna zoveel tijd nemen als u wilt om afscheid te nemen van uw huisdier. Ook vinden wij het niet vreemd als u bijvoorbeeld een beetje haar mee wilt nemen of nog foto’s maakt.

De mogelijkheden na overlijden
U kunt uit verschillende mogelijkheden kiezen wat betreft het lichaam van uw hond of kat:
1 – Het huisdierencrematorium/begraafplaats
Net als bij mensen kunnen dieren gecremeerd of begraven worden. U kunt uw huisdier zelf naar het crematorium / de begraafplaats brengen of wij kunnen het vervoer voor u regelen. Uw huisdier kan individueel of met andere dieren samen worden gecremeerd. In het laatste geval worden de resten uitgestrooid door het crematorium op zee (SHCN) of op een daartoe bestemd veldje (Viviana). In het eerste geval kunt u, als u dat wilt, de as terugkrijgen. Er zijn daarvoor zelfs speciale urnen. Voor meer informatie verwijzen we naar de websites van Stichting Huisdierencrematorium Nederland in Nootdorp en Roermond (www.shcn.nl) en dierenbegraafplaats en dierencrematorium Viviana in Prinsenbeek (www.viviana.nl).

2 – Meenemen naar huis en zelf begraven
Hoewel het per gemeente verschilt mag u huisdieren tot een bepaald formaat thuis begraven in uw eigen tuin.

3 – Uw huisdier achterlaten bij de dierenarts
Als u ervoor kiest om uw huisdier achter te laten bij de dierenarts en geen crematie wenst, dan houdt dit in dat het dier met alle andere overleden dieren meegaat. De dieren worden opgehaald door een daarin gespecialiseerd bedrijf voor destructie. Totdat dit bedrijf langskomt, zal uw huisdier in een koeling worden bewaard.

Uw hond uitschrijven bij de gemeente
Als uw huisdier een hond is dan betaalt u ieder jaar hondenbelasting aan de gemeente. U krijgt van ons bij het overlijden van de hond een euthanasieverklaring, zodat u deze kunt laten uitschrijven.

Uitschrijven databank / I&R Regeling
Vergeet uw huisdier ook niet uit te schrijven bij de databank indien het dier gechipt en geregistreerd is. Honden die na 1 april 2013 geboren zijn ,of na die datum geïmporteerd, vallen onder de Verplichte I&R-regeling. Volgens deze wettelijke regeling moeten de dieren geregistreerd staan onder een door de overheid erkende databank. Onder deze regeling is het ook verplicht mutaties waaronder het overlijden van de hond binnen 14 dagen te melden bij deze databank.