Onze praktijken beschikken over goed uitgeruste eigen laboratoria, waar we snel en efficiënt de verschillende onderstaande onderzoeken kunnen uitvoeren. In sommige gevallen en bij spoedeisende situaties kunnen deze nog dezelfde dag bekend zijn. 

Onderzoek dat mogelijk is in onze klinieken:


Bloedonderzoek
:

  • om gezondheidsproblemen (bijv. een verminderde lever- of nierfunctie) aan te tonen dan wel uit te sluiten;
  • pre-anesthetisch (= voordat uw huisdier onder narcose wordt gebracht) om potentiële narcoserisico’s te minimaliseren;
  • als routine check-up bij oudere dieren
  • Titerbepaling d.m.v. de Vaccicheck  
  • Progesteron onderzoek (om de juiste dektijd van de teef te bepalen) 

Met de bloedanalyse apparatuur in onze praktijken kunnen we zelf het volgende bloedonderzoek uitvoeren:

  • chemisch: de bepaling van bijv. lever-, nier-, suiker-, schildklier- en eiwitwaarden (bij verdenking op o.a een verminderde lever-, nierfunctie, versnelde schildklier werking, suikerziekte, etc.);
  • hematologisch: het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes (in het geval van resp. bloedarmoede, ontstekingen, stollingsstoornissen);
  •  electrolieten: de hoeveelheid natrium, kalium en chloor (bij braak-, diarree- dan wel nierklachten).

Ontlastingonderzoek:

Bij patiënten met bijv. aanhoudende diarree-klachten is het vereist om ontlastings-onderzoek uit te voeren, waarbij we op zoek gaan naar bepaalde virusinfecties (bv. parvo) of parasieten in de darm.

Urineonderzoek:

Wordt een patiënt verdacht van bijv. een urinewegontsteking, blaasgruis of -stenen of een verminderde nierfunctie dan is urineonderzoek geïndiceerd. De urine wordt onderzocht op zuurtegraad en mate van concentratie, en onder de microscoop wordt gekeken of er bloed, ontstekingscellen of kristallen in aanwezig zijn. Ook ter controle van patiënten die speciaal blaasdieet krijgen, kan de urine op regelmatige basis nagekeken worden.

Bacteriologisch onderzoek:

Om na te gaan of bacterieën een rol spelen bij het ziekteproces van uw huisdier, kan een bacteriologisch onderzoek worden uitgevoerd. Dit houdt in dat er een monster op een speciale kweekbodem wordt gebracht, en dat we gaan kijken of een bacterie gaat groeien. Is dat het geval, dan kunnen we vervolgens bepalen welk antibioticum voor deze bacterie het best werkzaam zou zijn.

Schimmelonderzoek:

In een enkel geval komen bij met name jonge honden, katten (vooral perzen), konijnen en cavia’s schimmelinfecties voor. Omdat een schimmelinfectie overdraagbaar is op de mens, en bovendien de therapie meestal zeer intensief is, is het bij twijfel zeer verstandig een schimmelonderzoek in te stellen om te kijken of de verdenking op schimmel inderdaad juist is. Ook dit onderzoek kan in ons eigen lab worden verricht.