Wat is heupdyplasie (HD)?

HD is een veel voorkomende erfelijke orthopedische aandoening van de heupgewrichten bij honden. HD komt vooral voor bij grote hondenrassen maar alle rassen kunnen het krijgen. Een hond wordt niet geboren met slechte heupen, maar wel met de erfelijke aanleg om HD te ontwikkelen. Afhankelijk van de ernst van de HD krijgt een hond al op jonge leeftijd symptomen of pas op oudere leeftijd. De pijn en kreupelheid die op jonge leeftijd ontstaat wordt veroorzaakt door de laxiteit (losheid) van de heupgewrichten. De pijn, kreupelheid, stijfheid en verminderde beweeglijkheid van de heupen die bij de oudere hond met HD ontstaat is met name een gevolg van de artrose, die zich in de loop der jaren ontwikkeld en steeds erger wordt. De chronische vorm is niet altijd duidelijk zichtbaar en wordt wel eens verward met “het ouder worden” van de hond.

Röntgenonderzoek:

Gezien de erfelijkheid van heupdysplasie en ook met het oog op de ontwikkeling van artrose bij honden met verhoogde laxiteit van de heupen, wordt er al lang naar een methode gezocht om bij jonge dieren al te voorspellen of het dier HD zal ontwikkelen en of er sprake is van genetische vatbaarheid voor deze aandoening. Ondanks het feit dat er bij risicorassen een röntgenonderzoek plaats vindt alvorens te fokken, blijkt HD nog veel voor te komen.

Het traditionele onderzoek vindt plaats op basis van een röntgenfoto van de gestrekte heupen en kan pas officieel vanaf een leeftijd van 12 (bij erg aangetaste rassen) dan wel 24 maanden.