Veel kleine handelingen en adviezen kunnen uitstekend door onze goed opgeleide paraveterinaire assistentes gegeven worden zodat de dierenartsen ingewikkelder zaken kunnen oplossen en u geld bespaard.

Voorbeelden van zaken die door onze dierenartsassistentes kunnen worden uitgevoerd:

  • Nagels knippen
  • Voedingsadvies en afvalbegeleiding
  • Programinjectie
  • Diabetes begeleiding suikerpatiënten
  • Hechtingen verwijderen en wondcontrole na operaties
  • Bloeddrukcontrole
  • Gebitscontrole
  • En nog veel meer

Hiervoor zijn in onze klinieken op gezette tijden zogenaamde paraveterinaire spreekuren ingelast. U wordt dan ontvangen door een goed opgeleide dierenartsassistente die u op een professionele manier te woord zal staan en uw huisdier de optimale zorg zal geven. Alle informatie over uw huisdier wordt opgeslagen in de patiëntenkaart en zo nodig doorgegeven aan de behandelende dierenarts.

Als u gebruik wilt maken van de paraveterinaire spreekuren kunt u zich aanmelden aan de balie of een telefonische afspraak maken.  Opgelet: de paraveterinaire spreekuren zijn enkel bedoeld voor basis handelingen. Voor specifieke behandelingen kunt u een afspraak maken bij een dierenarts.