Een konijn is een sociaal dier en gewend om in groepen te leven. Het is daarom ons advies om twee konijnen samen te huisvesten. De meest optimale combinatie is het samen huisvesten van een voedster (vrouwtje) en een rammelaar (mannetje).Bij de beste combinatie van een voedster en een rammelaar is het uiteraard belangrijk om ongewenste nakomelingen te voorkomen. Konijnen zijn vruchtbaar vanaf een leeftijd van 3-4 maanden. Om geen ongewenste nakomelingen te krijgen adviseren wij dan ook om de dieren vanaf die tijd even apart te huisvesten en zo snel mogelijk te steriliseren/castreren. Een rammelaar kan gecastreerd worden vanaf een leeftijd van ca. 4 maanden. Een voedster kan gesteriliseerd worden vanaf ca. 6 maanden.

Waarom?

Naast het voorkomen van ongewenste nakomelingen zijn er meer redenen voor sterilisatie van een konijn. Bij voedsters is de belangrijkste reden het grote risico van kwaadaardige baarmoedertumoren. De kans op het ontwikkelen van een baarmoedertumor bij een niet gesteriliseerde voedster is tussen de 50-80%, dus erg hoog! Naast baarmoedertumoren worden ook andere klachten zoals het ontwikkelen van cysten in de eierstokken, baarmoederontsteking en schijnzwangerschap met sterilisatie voorkomen.

Naast deze medische voordelen kan sterilisatie/castratie ook een gunstige invloed hebben op het gedrag. Gesteriliseerde/gecastreerde konijnen zijn namelijk makkelijker te koppelen aan nieuwe hokgenoten en minder territoriaal of agressief.

Sterilisatie

Het konijn moet in tegenstelling tot andere dieren tot aan het moment van de operatie eten. Dit heeft te maken met de spijsvertering van het konijn. Het konijn wordt met injectienarcose in slaap gebracht. Daarna krijgt ze zuurstof en narcose via een kapje toegediend en wordt door de anesthesieassistente nauwlettend in de gaten gehouden.

Voordat de operatie begint krijgt het konijn een pijnstillende injectie. Tijdens de operatie worden via een snede in het midden van de buik, beide eierstokken en de baarmoeder worden verwijderd. De baarmoeder wordt bij een konijn meestal ook verwijderd, omdat eventuele tumorcellen nog door kunnen groeien als alleen de eierstokken verwijderd worden. De huid wordt onderhuids gehecht met oplosbaar hechtmateriaal.

Nazorg

Het konijn moet dezelfde dag nog eten. Dit is belangrijk om het maagdarmkanaal actief te houden. Doet uw konijn dat niet, neem dan contact met ons op. Het is dan verstandig om extra pijnstilling toe te dienen en uw konijn te gaan dwangvoeren. Als het konijn na deze handelingen nog niet zelfstandig wil eten is het verstandig om op controle te komen.

Een ander belangrijk aandachtspunt is de huisvesting van uw konijn. Is uw konijn gewend om buiten te zitten, verander dat dan niet. Het is wel belangrijk om uw dier een week uit de tocht te houden. Het liefst in bijvoorbeeld een schuurtje. Uiteraard moet de bodembedekking in het hok schoon zijn om infectie van de operatiewond te voorkomen. Wij adviseren als bodembedekking krantensnippers, houtsnippers of (oude) handdoeken die niet aan de wond kunnen plakken en de wond minder irriteren.

Mocht u na het lezen van deze informatiebrief nog vragen hebben over de sterilisatie van uw konijn, neem dan gerust contact op. Wij helpen u graag.