Parodontitis

Soms is het trekken van gebitselementen een fluitje van een cent… Vooral bij vergevorderde stadia van parodontitis kan het ophangapparaat van een tand of kies zo aangetast zijn, dat zachtjes trekken aan zo’n tand al volstaat.

Extractie

Wanneer er géén sprake is van parodontitis, kan een extractie veel lastiger zijn.

We kunnen denken aan persisterende melktanden; aan afgebroken elementen, waarbij de eigenaar geen wortelkanaalbehandeling wenst of aan tanden die om orthodontische redenen getrokken moeten worden.

Röntgenologisch onderzoek

Eigenlijk is het nodig om voor iedere extractie een röntgenfoto te maken. Je kunt de wortel van een tand of kies immers niet zien. Soms blijkt er een extra wortel aan een kies te zitten, die bij extractie onnodig schade aan de omliggende weefsels zou toebrengen. Soms bevindt zich een abces bij de wortelpunt die het botweefsel oplost. Vooral bij dwergrassen (bv. Yorkshire terrier) kan de onderkaak daardoor zo dun worden, dat bij geringe uitoefening van kracht op een kies de kaak breekt! (Een spontane kaakfractuur bij een dwergras met een rotte kies in de onderkaak is helaas geen uitzondering!)

Chirurgische extractie

Het kan noodzakelijk zijn het element chirurgisch te extraheren (=trekken). Daartoe wordt het tandvlees bij het element ingesneden en los geprepareerd van het onderliggende bot. Indien nodig kan er wat botweefsel weg gefreesd worden om de tand(-rest) beter te kunnen benaderen. Daarna wordt het element losgemaakt van de tandkas met een instrument dat in de ruimte tussen de tand en het bot wordt ingebracht Vervolgens wordt de tand verwijderd. Daarna wordt de wond indien mogelijk gehecht.

Wortelresten

Bij het afbreken van tanden of bij onoordeelkundig verwijderen kunnen wortelresten in de tandkas achterblijven. Het is een kunstfout om wortelresten achter te laten, omdat deze in de toekomst nog tot problemen kunnen leiden. De enige uitzondering hierop wordt gevormd door de kroonamputatie die gedaan wordt bij Tand-resorpie type II (zie: FORL).  Er kunnen dwingende redenen zijn om een wortelpunt toch te laten zitten. We kunnen bijvoorbeeld denken aan een kaakfractuur waarbij het verwijderen van een afgebroken wortel tot grotere instabiliteit van de breuk zou kunnen leiden.

Dit dient echter altijd met de eigenaar besproken te worden!

Extracties van melktanden

Hierbij moet zéér voorzichtig te werk worden gegaan. De permanente tand ligt namelijk vlakbij de melktand en onoordeelkundig verwijderen van de melktand kan schade aanbrengen aan de zich ontwikkelende permanente tand. Een dergelijke beschadigde permanente tand noemen we een “Turner-tand” (Zie: afgebroken melkhoektand). Dergelijke glazuurbeschadigingen zijn overigens prima te restaureren.