In sommige gevallen is het nodig om alle tanden en kiezen te trekken.

Honden en katten hebben geen enkele hinder van het ontbreken van de gebitselementen bij het eten: ze werken alles met de tong naar binnen en het verteren begint in de maag. Hoewel hierbij natuurlijk moet worden gezegd dat onze huisdieren hun eten niet meer zelf hoeven te vangen: in de natuur ligt dit uiteraard anders!

Parodontitis

Wanneer het om een extreme vorm van parodontitis gaat, waarbij al diverse elementen verloren zijn gegaan en de rest nog slechts een beetje vastzit (Yorkshire terriërs!) dan is het soms beter om alles in één sessie te verwijderen. Soms kan er nauwelijks van “trekken” worden gesproken en kunnen we het beter “oprapen” noemen, zo los zitten de kiesjes…

Bij patiënten met een ernstige vorm van parodontitis moet worden opgelet dat de kaak bij het trekken niet breekt! (zie tevens: extractie).

Stomatitis-gingivitis-complex

Bij katten met het Stomatitis-gingivitis-complex blijft het trekken gelukkig vaak beperkt tot alléén de kiezen. In onze klinieken voeren we deze full-mouth extractions veelal uit in twee sessies, om het de dieren mogelijk te maken om goed te blijven eten.

Bij katten met het Stomatitis-gingivitis-complex zitten de kiezen veelal nog erg vast. Met röntgenfoto’s dient te worden vastgesteld of de wortels van deze kiezen normaal zijn en een normale extractie toelaten. Soms hebben kiezen bijvoorbeeld een extra wortel!

Daarna wordt het slijmvlies aan de wangkant ingesneden vlak onder de kiezen en wordt het slijmvlies los gemaakt van het botweefsel. Ook het slijmvlies aan de tong- dan wel verhemelte-kant van de kiezen wordt ingesneden en los gemaakt van het botweefsel. Dit maakt het trekken veel eenvoudiger omdat precies kan worden gezien waar de kies het bot in verdwijnt.

Kiezen met twee (of meer) wortels worden met een boor gekliefd. Hierdoor kan de extractie in het verlengde van de -aan het stuk kroon vastzittende- wortel zonder beschadiging van het bot worden uitgevoerd.

Als alle gebitselementen verwijderd zijn, dient dit te worden gecontroleerd met een röntgenfoto. Blijft er namelijk een wortelrest achter, dan kan deze aanleiding geven tot het voortbestaan van de Stomatitis. Daarna wordt het losgeprepareerde slijmvlies over de extractieplaatsen getrokken en vastgehecht.

Nazorg

Honden en katten waarbij full-mouth extractions hebben plaatsgevonden, dienen enige dagen zacht voedsel (geweekte brokjes!) te krijgen om de hechtingen te ontzien. Natuurlijk moeten speeltjes en kluiven even opgeborgen worden. In onze klinieken gebruiken we uiteraard oplosbaar hechtmateriaal zodat de hechtingen niet verwijderd hoeven te worden. We staan iedere keer weer versteld van de snelheid waarmee wonden in de mondholte genezen!

Bij honden zien we als hinderlijk bijeffect van het trekken van alle ondersnijtanden en hoektanden nogal eens dat de tong uit de bek gaat hangen… Afgezien van een esthetisch bezwaar ondervindt de hond hier gelukkig verder geen hinder van.