Bij honden die pakwerk verrichten bestaat de mogelijkheid om een afgebroken hoektand te repareren met een kroon. Het aanbrengen van een metalen kroon op bijvoorbeeld een scheurkies behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Porceleinen kronen zoals die in de humane tandheelkunde worden gebruikt, blijken niet sterk genoeg te zijn voor pakwerk. Er wordt dus gebruik gemaakt van metalen kronen. Er kan pas een kroon geplaatst worden indien de afgebroken tand met een wortelkanaalbehandeling is afgesloten.

In de praktijk blijkt de wortelkanaalbehandeling alléén echter al vaak voldoende te zijn om volledig functioneel herstel voor het pakwerk te bewerkstelligen. Het is onze ervaring dat het plaatsen van een metalen kroon over een met een goed uitgevoerde wortelkanaalbehandeling afgesloten hoektand, zelden noodzakelijk is.

Een in kunsthars gegoten hoektand van een hond, waarop een stalen kroon is aangebracht. Let op de enorme lengte van de onder het oppervlak van het tandvlees gelegen wortel van de tand!