Als u een nestje pups wilt fokken kunnen wij en uw teef op verschillende manieren begeleiden. Het belangrijkste is het vaststellen van het ideale dektijdstip van de teef d.m.v. een progesteron-bepaling. Daarnaast kan de vruchtbaarheidsbegeleiding bestaan uit lichamelijk onderzoek, onderzoek van het geslachtsapparaat van de teef (en reu), kunstmatige inseminatie en het vaststellen van de dracht met echo of röntgenonderzoekUiteraard helpen we eventueel ook bij de bevalling en verrichten we indien nodig een keizersnede. 

Gynaecologisch onderzoek 

Zeker bij een eerste dekking is het zinvol de teef vooraf algemeen te laten onderzoeken en ook het geslachtsapparaat te laten controleren. Dracht is een hele belasting voor een teef, waarvoor een goede algemene gezondheidstoestand een vereiste is. Daarnaast kunnen afwijkingen aan het geslachtsapparaat tot onvruchtbaarheid leiden en een duur progesteron onderzoek onzinnig maken. Vaginoscopisch onderzoek kan in ieder geval deel uitmaken van het onderzoek en indien er aanleiding voor is, kan dit uitgebreid worden met een echo van de buik.  

 

Bacteriologisch onderzoek 

Het vooraf (bij aanvang van de loopsheid) afnemen van een vaginaal uitstrijkje voor bacteriologisch onderzoek achten wij alleen zinvol indien daartoe aanleiding is. Dit is bijv. het geval bij een teef met vruchtbaarheidsproblemen of afwijkingen bij het onderzoek van het geslachtsapparaat die zouden kunnen wijzen op een bacterieel probleem. Daarnaast komt het ook voor dat de eigenaar van de reu een bacteriologisch onderzoek van de te dekken teef eist om risico’s voor de reu te beperken. 

 

Progesteron-onderzoek

Met een progesteron-bepaling is het juiste dektijdstip van de teef nauwkeurig te bepalen (zie ook onze informatiebrief ‘Dektijdstip bepaling’). De kans op een vruchtbare dekking en een grotere nestomvang nemen hierdoor toe. Wij adviseren om op de 7e tot 9e dag van de loopsheid te starten met het onderzoek. Het tijdstip van de bloedafnamwordt afgesproken afhankelijk van de kliniek en het gekozen laboratorium. In sommige klinieken kan de progesterontest ook in de kliniek gedaan worden. Zo zorgen we ervoor dat de tijd tussen de bloedafname en de uitslag zo kort mogelijk is. De uitslag wordt vervolgens doorgebeld met een passend dekadvies of het advies om een volgende dag opnieuw bloed te laten afnemen.  

 

Kunstmatige inseminatie (KI) 

Zijn er ondanks het vaststellen van het juiste dektijdstip toch problemen bij de dekking, bijv. bij een onervaren reu of een zeer dominante teef, dan bestaat de mogelijkheid een kunstmatige inseminatie uit te voeren. Hierbij  moet wel bedacht worden dat zaken als een te nauwe teef of gedragsproblemen reden kunnen zijn om niet met een teef te willen fokken. Ook niet alle rasverenigingen staan KI toe. 

 

Drachtigheidsonderzoek 

Het met zekerheid vaststellen van de dracht kan bij de meeste teven vanaf 25 dagen na de laatste dekking. Die zekerheid is prettig om niet allerlei voorbereidingen te hoeven treffen (inclusief eventueel aanpassing voerregime) als de teef onverhoopt niet drachtig zou blijken te zijn. Daarnaast kan de echo ook een indicatie geven over het te verwachten aantal pups. We zeggen met nadruk indicatie, omdat met behulp van echo een exact aantal eenvoudig weg nooit kan worden gegeven. Op een röntgenfoto genomen na 45 dagen dracht kan het aantal pups wel nauwkeurig worden geteld. 

 

Begeleiding bevalling  

Zijn er tijdens de bevalling problemen dan staan we 24 uur per dag paraat om hulp te bieden (tot in het uiterste geval een keizersnede). Bedenk wel dat de beste hulp kan worden geboden op de praktijk zelf, dus zorg ervoor dat vervoer voor teef en pups aanwezig is. Ook na een normale vlotte bevalling is het verstandig om een nestcontrole uit te voeren. Zo controleren we de gezondheid van de pups en de moederhond. 

 

 

© Vets & Pets 2019