De hond met maar één of geen testikel(s)
Regelmatig zien we op het spreekuur een reutje met maar één testikel. Soms kunnen we zelfs helemaal geen testikels zien of voelen, terwijl de hond toch niet gecastreerd is.
Normaal zullen in de eerste levensweken van de pup de testikels vanuit de buik indalen in het scrotum. Door een genetisch defect gebeurt dit soms niet en blijven 1 of 2 testikels in de buikholte zitten. We noemen dit cryptorchidie. Ook kan het voorkomen dat de indaling onvolledig is en de testikels in de lies blijven hangen.
Als op een leeftijd van een ½ jaar één of beide testikels niet zijn ingedaald, dan zal dit later ook niet meer gebeuren.

 

Is het een probleem als de testikels niet zijn ingedaald?

Om te beginnen zijn reuen met niet ingedaalde testikels minder vruchtbaar. Omdat het hier een erfelijke afwijking betreft, is het sterk af te raden een cryptorche reu te gebruiken als dekreu.
Verder is het lastiger om een cryptorche reu te castreren, indien dit gewenst is of medisch noodzakelijk.
Als reuen ouder worden, komen tumoren in de testikels regelmatig voor. Bij niet ingedaalde testikels is deze kans groter dan bij wel ingedaalde testikels. Mits op tijd ontdekt, is de prognose na verwijderen van de testikels goed.
Het probleem met een testikel die nog in de buikholte zit, is dat een eventuele tumor mogelijk te laat ontdekt wordt. De tumor kan dan al uitgezaaid zijn, waardoor de prognose veel slechter wordt.

 

Moet ik een testikel die in de buikholte van mijn hond zit laten verwijderen?

Vroeger werd vaak verteld dat het laten weghalen van een testikel in de buik meer risico met zich meebrengt, dan het laten zitten van deze teelbal. Tegenwoordig zijn de narcose technieken in onze klinieken zodanig verbeterd, dat een gezonde hond een verwaarloosbaar risico op complicaties heeft.
Ook de operatie techniek is sinds de introductie van laparoscopie enorm vooruit gegaan. Via 2 sneetjes kan de teelbal op een voor de hond weinig belastende manier, worden verwijderd.
Als elk risico op testikeltumoren vermeden moet worden adviseren we een laparoscopische operatie van de niet ingedaalde testikel.
Uiteraard kunnen wij de hond ook nog op de traditionele mannier opereren via een snee, maar dit geeft de hond meer ongemak na de operatie.

 

Hoe gaat de laparoscopische verwijdering van een abdominale testikel?

Aan het begin van de operatie wordt de buik gevuld met koolzuurgas. Vervolgens worden er 2 trocards aangebracht. Dit zijn 6 en 12 mm grote buisjes waardoor de scoop (camera) en de tangetjes worden ingebracht. De testikel in de buikholte is meestal een stuk kleiner dan een normale teelbal. Toch wordt deze altijd gevonden. Nadat de zaadstreng en de bloedvaten met een speciale tang zijn dicht gesealed en doorgenomen, kan de testikel worden verwijderd via de grootste trocar.
De sneetjes worden vervolgens met inwendig oplosbare hechtingen gesloten.